Min 8-åring riskerar avstängning från skolan

Jag har en son som är 8 år och han har fått stora problem i skolan. Jag har fått hem en skriftlig varning från rektorn om att han är omplacerad i annan skola just nu och riskerar avstängning om han inte sköter sig.

Han får inte vara med sina klasskamrater då han hotat och slagit flertal elever. Klasskamraterna är rädda för honom. Han verkar ha stora sociala problem med sina klasskamrater och barn i sin egen ålder.

Han har 2 äldre sykon och en liten bror. Han säger att han han blir så arg för att de andra barnen retar honom och då slår han.

Remiss från skolan är skickad till BUP.

Han vet om att han bör sköta sig, men fixar inte det.

Vad kan skolan göra för honom, vad kan jag göra? Kan han bli avständg från skolan? Då kommer han komma efter i skolan, vad händer med hans utbildning? Han ligger efter i allt. Har läst att om han blir avstängd, kontaktas socialstyrelsen, vad gör de?

Jag känner mig så maktlös.

Hemma är han annorlunda, visst bråkar barnen, men inte mer än vad jag anser normalt. Hela situationen känns svår.


Ylva Kurtén svarar:

Det är inte någon lätt situation du beskriver! Din son är bara 8 år gammal och behöver uppenbarligen mer stöd av de vuxna omkring sig för att orka med. Skolan är en miljö som ställer stora krav och en del barn, som din son, behöver stöd för att hitta rätt.

Din son har berättat för dig att han blir arg och slår de andra barnen för att han blir retad. Så han kan förklara för dig varför han blir så arg, så bra!

Nästa steg blir att förstå varför han inte hittar något annat sätt än att slå till. Kanske blixtrar det bara till för honom och han hinner inte stoppa sig. Eller är din son så arg på några av barnen att han inte vet vad han annars ska göra?

Märker skolans personal också av att han blir retad eller har de en annan bild av konflikterna? Det är vanligt att människor upplever samma situation på helt olika sätt. Därför är det viktigt att du har kontakt med skolan så att du kan vara lite av din sons språkrör. Skolan kan till exempel skydda din son och de andra genom att aldrig lämna dem ensamma på rasterna och genom att ge vuxenstöd i att lösa konflikter.

När en elev får det svårt med mycket konflikter på skolan brukar pedagogerna ta hjälp av skolans elevhälsoteam – EHT. EHT leds av rektor och här finns också psykolog, kurator, specialpedagog och skolsköterska/skolläkare. EHT brukar komma med förslag på olika åtgärder.

Vet du hur mycket EHT har varit inblandat runt din son och kompisarna? Det finns mycket som skolans EHT kan behöva reda ut för att kunna planera bra åtgärder. Eftersom skolan skickat remiss till BUP så tror jag att man tyckt att din son har svårare än andra att klara konflikter. Har man funderat över om det är särskilda situationer eller tider på dagen som det händer saker kring din son? Blir han trött eller stimulerad av att arbeta i skolan? Behöver han stöd i inlärningen? Hur mår han när han blir trött eller hungrig? Hjälper man honom om han får egen extravila eller en smörgås? Behöver han alltid vuxna i närheten när han leker med de andra?

Du skriver inte vad skolan redan gjort, men jag hoppas att du känner igen något av det jag beskriver. Kanske har man också försökt med en mindre undervisningsgrupp eller med elevassistent så att han på så sätt kan få mer lugn omkring sig.

När man har provat andra åtgärder och de inte hjälpt, så har skolan rätt att stänga av en elev tillfälligt och som en kortsiktig lösning. En elev får stängas av högst en vecka per gång och högst två gånger per termin. Det finns mer att läsa på Skolverkets hemsida i en skrift som heter ”Trygghet och studiero” på Skolverket.se. Här står också att du som vårdnadshavare har rätt att överklaga beslutet. Socialtjänstens roll blir att utreda och eventuellt komma med förslag på egna åtgärder. Din son ska få studiehjälp när han är avstängd så att han inte kommer efter. Det är viktigt att han på alla sätt som går också får känna att han lyckas i skolan.

Skolan har också skrivit remiss till BUP skriver du. Jag antar att de tillfrågat er föräldrar innan de skickat remissen eftersom det ska ske efter ert samtycke. Kanske visar en utredning på BUP på förklaringar som gör att skolan kommer att kunna hjälpa din son bättre. Fram tills dess behöver skolan tillsammans med ert stöd, göra vad de kan för att din son ska kunna vara i skolan. Ibland kan det vara ett bra stöd att ha make eller annan vuxen med i möten med skolan. Ta hjälp av andra i omgivningen, undersök vad skolan gjort, var din sons språkrör och lyssna till dig själv och din son, så hoppas jag din son ska få allt det stöd han behöver för att få en bättre fortsatt skolgång!

Vänliga hälsningar ,