Ska man tvinga små barn att sitta stilla vid samlingen?

Min son är 1 år och 4 månader och håller på att skolas in på förskola nu. Alla barnen i gruppen är födda år 2011 och sammanlagt går det 11 st barn på denna avdelning. Vid samling när det ska sjungas och ätas lite frukt placeras det ut runda bordstabletter, med foto på barnen, i en cirkel på golvet där det är tänkt att vardera barn sitter på sin bordstablett med sitt foto på. De flesta barnen sitter som små ljus på sina platser men så finns det några barn som har svårare att sitta still på sin bordstablett.

De barn som inte sitter på sin bordstablett blir ofta tillrättavisade muntligt men även att personal tar tag i båda armar och bestämt lyfter tillbaka barnet till sin bordstablett. Är det då barn som inte sitter stilla efter en tillrättavisning kan personal titta strängt på barnet och säga; SITT, som på kommando. Mitt barn vill inte alls sitta stilla och då har personal förklarat att det är alltid så i början men de lär sig och det är lättare när föräldrarna inte är med.

För mig känns detta inte riktigt bra men det kanske är jag som överreagerar och därmed har jag inte tagit upp detta med personalen. Dock börjar det kännas riktigt jobbigt att jag snart ska börja vinka till honom och gå därifrån ett tag och veta att han kanske ska bli tillrättavisad på detta sätt under samlingen. Jag undrar därmed: Går det att begära att barn i denna ålder kan "lära" sig att sitta stilla på detta sätt?


Ingrid Gråberg svarar:

Du undrar om man kan begära av barnen att de ska sitta still på sina platser under samlingen. Bevisligen klarar en majoritet av barnen på er förskola att göra det, men man kan varken förvänta sig eller kräva det av alla 1-2-åringar.

Eftersom du känner dig orolig för hur det ska gå för din son under samlingarna, föreslår jag att du börjar med att fråga personalen vad deras, som det verkar, ganska strikta rutiner har för syfte. Handlar det om att skapa lugn och ro, att träna impulskontrollen eller har man oreflekterat skapat samma rutiner i alla barngrupper oavsett åldersspann?

Förhoppningsvis kan förskolelärarna ge dig en bra förklaring till varför man valt att lägga så stor vikt vid att få även de små barnen att sitta still på bestämda platser under samlingen. Skulle de inte kunna ge dig några begripliga argument är det läge att ifrågasätta hela idén, men om vi utgår ifrån att de lyckas få dig att förstå vitsen med det hela så återstår din tvekan inför personalens metoder. Av din beskrivning att döma misstänker jag att du upplever att personalen närmast kommenderar barnen på ett sätt som för tankarna till hunddressyr.

Jag utgår ifrån att personalen tar hänsyn till det enskilda barnets förutsättningar och anpassar sina krav och sitt bemötande efter det. Det behöver alls inte vara något fel att ha som mål att alla barn ska kunna sitta på sin plats och att personalen påminner barnen om vad som gäller är inget konstigt. Att de är tydliga och bestämda är i grunden något bra, men det får naturligtvis inte kombineras med hårda tag och ett otrevligt tonfall.

Kanhända skulle jag uppleva personalens ”SITT” som mindre strängt än vad du gör. Och det som du uppfattar som tillrättavisningar kanske jag skulle kalla påminnelser. Eller så skulle jag hålla med dig och bli förfärad.

Mitt råd till dig är att skaffa dig en så nyanserad bild som möjligt av förskolan. Iaktta barnens reaktioner på personalens tillsägelser. Verkar de förskräckta eller får tillsägelserna dem att lugna ner sig? Söker barnen tröst hos personalen när de är ledsna eller trötta? Erbjuder personalen tröst och kan ett ledset eller trött barn få göra avsteg från principen att alla ska sitta självständigt vid samlingen? Kan det då få krypa upp i ett knä istället? Agerar personalen i övrigt på ett sätt som tyder på att de tycker om sitt jobb och barnen på förskolan? Hör du skratt och ser du glada miner emellanåt?

Dra dig inte för att ställa frågor till personalen. Du ska lämna ditt barn i deras vård och då har du all rätt i världen att få en inblick i hur de tänker och jobbar. Först då kan du känna dig trygg och fokusera fullt ut på det du ska göra medan din son är i förskolan.

Vänlig hälsning,