7-åring får sitta bakom en skärm i klassrummet

Igår var vi på utvecklingssamtal i skolan med vår son. Han är en blyg kille som har svårt att ta plats. Vågar inte fråga fröken om det är något han undrar över. Han har en kompis som han är med i skolan. Men det har blivit bättre nu, säger fröken, han kan leka med alla i klassen. Bra.... Men han sjunger i klassrummet ibland.

Nu har fröken ( hon är mäkta stolt när hon visar och berättar detta) en plats åt vår son bakom en skärm i klassrummet där han får sitta eftersom han stör med sitt sjungande och visslande.

Hon visade ett mattetest som man gör i ettan till alla elever. Han hade 1 fel vände siffran 15 till 51 men annars alla rätt. Och det var inte många som hade ens hälften rätt. Men hon sa inget om detta utan bara det dåliga att han inte lyssnar. Men han är duktig i skolan och kan läsa, räkna osv men inte lyssna, som hon säger.

Vi tyckte att det kändes olustigt med att han får sitta bakom skärmen inte konstigt att han inte kan lyssna och känner sig utanför. Hon slutar med att säga, det är inget fel på hans intellekt. Vad göra...?


Ylva Kurtén svarar:

Det låter som en dålig lösning, att skärma av en elev från sina kompisar utifrån att de andra ska skyddas från att bli störda. Det är vanligt att använda skärmar i klassrum för elever som har svårt med koncentrationen, för att eleven ska få slippa störas när de arbetar i klassrummet. Skärmen är ett litet hjälpmedel som finns till hands för elever som själva har svårt att mentalt skärma av. Fröken här gör tvärtom och frågan är om det hjälper någon?

Din son följer bra med i undervisningen, skriver du och han har lätt att förstå, att lära sig läsa och räkna. Men han har svårt att lyssna och vågar inte fråga när han inte hört eller förstått vad en uppgift går ut på. Man kan fråga sig om inte detta hänger ihop? Precis som du själv är inne på, så låter det som att din son behöver få hjälp att förstå vad fröken säger, att bli mer delaktig och att våga fråga fröken om hjälp.

Så om vi börjar från början.

Har din son fått sin hörsel undersökt så att man vet att det inte handlar om att han verkligen hör dåligt?

Om det inte handlar om hörselnedsättning kanske han har svårt att uppfatta när han lyssnar på vad hans fröken säger. Hur gör man då? Man behöver kolla en extra gång med honom att han vet vad han förväntas göra, på ett klokt sätt, inte så att han blir utpekad i klassrummet förstås. Ofta kan det också vara så att det är fler än en som behöver mer tydliga och enkla ord från pedagogen så det går att göra lika för hela klassen.

Om jag får komma med en gissning så skulle jag börja med att fundera över om det är så att er son inte riktigt ”uppfattar” vad det är läraren försöker säga till honom. Det i sin tur skulle kunna vara en följd av att han som du skriver är ganska försiktig och lite blyg. Om han, i stället för att fråga sin lärare, kanske försöker chansa eller om han inte vågar göra fel och därför inte vågar sätta igång och arbeta så skulle det kunna uppfattas som att han ”inte lyssnar”. Det skulle alltså också kunna handla om att han har hittat olika strategier för att slippa be fröken om hjälp och utmärka sig.

Skulle det här stämma in, då behöver hans lärare göra allt vad hon kan för att få en bättre förståelse och få mer kontakt med din son. Hon behöver arbeta för att han ska lita på henne och vågar fråga henne om hjälp och stöd. Det finns lärare som lägger ner mycket på att varje elev ska känna sig sedd varje dag, de t ex hälsar och tar i hand med varje elev på morgonen. Man kan ställa en liten personlig fråga då och då, ja det handlar om att visa intresse för eleverna som personer, självklart kan man tycka men ibland säger erfarenheten annat.

Det kan alltså finnas många olika förklaringar till varför din son inte ”lyssnar” till sin fröken. Och utan att förstå varför så blir det svårare att veta hur problemet ska lösas. Att han visslar och sjunger i klassrummet kan det också höra ihop med att han är orolig och nervös. I så fall kan det vara bra hjälp med råden ovan som handlar om att han ska kunna känna sig säkrare i klassen. Vad säger han själv som förklaring? Hitta sätt att uppmärksamma honom på att han visslar/stör kan väl vara värt att prova också.

Jag tycker ni ska be om ett nytt möte med läraren, ifrågasätta tanken bakom att han skärmas av och fråga hur hon tänker kring att han som lite tillbakadragen kan behöva hjälp att känna sig mer med i klassen. Han har en kompis men kan leka med alla, så bra! Han är kanske inbjuden, men ändå osäker?

Stå på er och be om samarbete. Skolstarten är viktig och hela skolgången blir ofta lättare om man får det bra i skolan under sina första år, det visar forskning. Så ta sonen i handen och be fröken om ett nytt möte så att din son får en bättre start med sin första fröken.

Med vänliga hälsningar,