Kan min tonåring vara ensam i två veckor?

Jag har en pojke som är 16 år. Jag och min sambo ska gifta oss och tänker resa bort i två veckor. Kan min son vara ensam hemma då?


Ingrid Gråberg svarar:

Det är svårt att svara på om just din son klarar att vara själv i två veckor, eftersom jag inte har träffat honom. Inte heller törs jag spekulera i hur det skulle gå för honom, då du varken har beskrivit honom som person eller gett en bild av hur er livssituation ser ut. Återstår för mig att resonera allmänt kring frågan och då finns det tre aspekter som jag vill ta upp.

Den första handlar om tonåringens mognadsgrad och personlighet. Här behöver man till att börja med ställa sig frågan om han/hon klarar av att ta ansvar för det rent praktiska, att se till att sova och äta ordentligt och komma iväg till skolan till exempel. Andra relevanta frågor är: Klarar han att säga ifrån om kompisarna vill passa på att låna lägenheten för att anordna en jättelik fest med alkohol och andra droger? Vågar han sova ensam? Finns det risk att han känner sig orolig och övergiven?

Den andra aspekten handlar om tidigare erfarenheter. Två veckor är en lång tid att vara själv om man inte är van. Är det första gången som tonåringen lämnas ensam över en natt eller har han haft möjlighet att träna på att klara sig på egen hand vid andra tillfällen? Har han då, eller på andra sätt, visat att han kan förvalta ett förtroende?

Den tredje aspekten har med kringarrangemanget att göra. Finns det någon släkting eller annan vuxen som kan titta till tonåringen med jämna mellanrum och bistå med råd och hjälp vid behov? Här gäller det att gå igenom hela bekantskapskretsen, fundera över om det finns någon granne som man känner tillräckligt väl eller om man kan tillfråga någon förälder till barnets kompisar. I värsta fall kanske man kan ordna så att det finns någon att ringa vid behov och som själv ringer för att stämma av att allt verkar okej.

Förhoppningsvis inträffar inga katastrofer medan man är borta och en utåtriktad och handlingskraftig 16-åring hittar säkert en lösning i de flesta situationer som kan uppstå. Ändå bör man ha klart för sig att det är stor skillnad på att lämnas helt utan backup och att veta att det finns människor man känner som är vidtalade och beredda att ställa upp om det händer något.

Sammanfattningsvis kan man inte svara ja eller nej på din fråga, utan det beror på. Det finns goda exempel på 16-åringar som flyttar hemifrån för att gå i skola på annan ort och som kan sköta ett eget hushåll helt på egen hand, likväl som det finns tonåringar som inte klarar av att ta ansvar för sig själva under ett dygn ens, varken praktiskt eller känslomässigt.

Vänlig hälsning,