Särbegåvad men svårmotiverad i skolan

Måste undra lite. Min dotter lär sig snabbt och lätt hemma men är ytterst svårmotiverad i skolan. Efter vad jag förstått är hon särbegåvad. Kan skolan anpassa efter henne ändå? Trots att hon ligger på "fel" sida i skalan.

Jag känner inte att jag har problem med henne annat än i just skolan även om hon kräver en del, i uppmärksamhet bland annat. Hur hjälper jag henne hitta motivationen i skolan?


Ylva Kurtén svarar:

Din dotter har lätt att lära, härligt! Det är en fin förmåga att ha med sig i livet, att lära sig fort och vara nyfiken. Det borde vara den bästa grunden för att tiden i skolan ska bli bra, men ibland kan det faktiskt bli ett problem precis som du skriver!

Det kan så klart också finnas många andra anledningar till att din dotter är svårmotiverad. Det är alltid bra att tänka runt kring olika anledningar när någon inte kan visa sin förmåga i klassrummet. Hennes skolmiljö är viktig oavsett om hon också är särskilt begåvad, så jag vill inleda med att föreslå att ni också funderar kring klassrumsklimatet runt henne.

Men tillbaka till din fråga om hur du kan hjälpa din dotter om hon är särbegåvad. Vad särbegåvning egentligen är, är inte helt definierat, men man brukar mena en alldeles speciell förmåga på ett eller flera områden, som överraskar omgivningen. Eleven kan samtidigt ofta ha en mer normal begåvning på andra områden. Det är inte att förväxla med en extrem förmåga att lära sig rena fakta innantill som är något annat.

I den nya läroplanen för grundskolan, betonas att alla elever, också de som har särskilt lätt att lära ska få utmaningar och alltså möjligheter att utvecklas vidare. Men där vi har särskola så att elever som har en lägre begåvning kan läsa enligt egen läroplan så finns inget liknande för dem som ligger klart över genomsnittet. Så i praktiken blir det mer eller mindre upp till den enskilda skolan hur man tar hand om elever med en speciell teoretisk begåvning.

Hela området kring särbegåvning är ganska outforskat i Sverige men börjar uppmärksammas allt mer. En anledning kan vara ett växande problem med hemmasittare, det vill säga barn som inte kommer till skolan.

Det är inte ovanligt att barn med särbegåvning blir otåliga och frustrerade i skolan när de inte får stimulans som utmanar deras begåvning. Det är inte heller ovanligt att de ibland får svårt att hitta likasinnade och att matchningen med klasskamraternas intressen inte blir så bra. Då kan det finnas både ett och två skäl till att stanna hemma och skolan måste förstås göra vad den kan för att fånga tillbaka eleven.

Begåvade barns problem kan ibland ses som mindre stora, ” de har ju i alla fall lätt att lära”. Men det är att blunda för svårigheterna.

Här kan du läsa mer om: Att gå i skolan
Problem och lösningar i skolan - vad kan föräldern göra?
Problem och lösningar i skolan - vad kan läraren göra?

Vänlig hälsning,