Min vän är en furry!

Min bästa vän har nyligen fått för sig att han vill vara ett djur. Han kallar det för furry. Jag har kollat lite grann på internet men har inte riktigt fått klarsyn i vad det innebär.

Vad jag har läst om har gjort mig rädd att han på något vis har fått någon form av intresse för sexuellt umgänge av djur! Han har en egen hel pälsdräkt med huvud och tassar och svans som han gjort själv och han samlar på mycket pornografiska bilder av tecknade sagodjur.

Jag vill inte att min vän ska få problem eller hamna i dåliga umgängeskretsar. Samtidigt som jag vill stötta honom när han funnit något som gör honom glad, så är jag orolig.

Jag älskar honom så mycket och vill inte att något dåligt ska hända honom.

Jag kanske verkar väldigt cynisk angående furrys, men jag vet inte vad jag ska tro.


Ingrid Gråberg svarar:

Min kunskap om furries är mycket begränsad, men som jag har förstått det så handlar det om människor som i olika grad identifierar sig med verkliga djur eller fantasidjur med mänskliga drag. De som tillhör den förstnämnda gruppen kan också kallas för teriantroper.

Personer som definierar sig själva som furries kan ha ett starkt intresse för ett specifikt fantasidjur eller för djur med mänskliga drag i största allmänhet. Vissa kan utöva sitt intresse genom att läsa serier, spela dataspel och samla på mjukdjur till exempel och/eller genom att själva skapa bilder, masker eller dräkter. För andra är det mer än ett specialintresse. De upplever att de är själsligt besläktade med ett djur. En del jämför sig med transsexuella personer (som upplever att de är födda med fel kön) och menar att de känner sig som ett djur i en människas kropp. Sedan varierar det mycket när det gäller i vilken utsträckning och på vilket sätt som det inre djuret får komma till uttryck.

Begreppet furry kommer från fur som är det engelska ordet för päls och en del hävdar att de bara är sig själva när de får på sig sin pälskostym eller fursuit som det brukar kallas. Andra sätter på sig ett diadem med påsydda öron och en svans. De olika utstyrslarna används många gånger bara tillsammans med likasinnade eller när ingen ser på, men det finns också de som vågar ge sig ut bland folk helt på egen hand.

Det är inte bara genom yttre attribut som det inre djuret kan komma fram. Ljud, såsom morrande och mjauande, rörelsemönster som efterliknar ett djurs och andra beteenden kan också förekomma.

Om jag har uppfattat dig rätt så har du inget problem med att din vän vill vara ett djur och gå omkring i sin egentillverkade pälsdräkt. Det enda som oroar dig är hans sexualitet och här tolkar jag det som att du kopplar ihop furries med tidelag, alltså sexuellt umgänge med djur.

Av den information som jag tagit del av finns det inget som tyder på att varken en furry eller en teriantrop skulle vara intresserad av att ha sexuellt umgänge med djur – inte oftare än övriga befolkningen i alla fall. Däremot kan en furry känna sig attraherad av ”furry-karaktärer” och en sexakt mellan två furries kan inbegripa att man nafsar eller river varandra, det vill säga att man uppträder som djur även under sexakten.

Naturligtvis kan det finnas personer inom de här subkulturerna som känner en sexuell dragning till riktiga djur, men att se på pornografiska bilder av tecknade sagodjur är inte samma sak som att man drömmer om, eller har för avsikt, att ägna sig åt tidelag.

Jag vill tillägga att när detta skrivs är det inte olagligt att idka sexuellt umgänge med djur, och det har inte varit det sedan 1944, men regeringen har precis lagt fram ett förslag som innebär att det kan bli förbjudet igen. Att utsätta djur för lidande är redan nu olagligt, men med hänvisning till att det kan vara svårt att avgöra vad som är ett lidande vill man nu återinföra förbudet mot tidelag.

Jag vet inte om du är rädd för att din vän ska skada ett djur eller om du mest är orolig för att han ska begå en olaglig handling och råka illa ut, eller om blotta tanken på djursex väcker obehagskänslor hos dig.

Eftersom din vän har så pass stort förtroende för dig att han delat med sig av sitt intresse till dig, så håller säkert er relation för att du ska kunna ställa närmare frågor om vad som attraherar honom och att du berättar för honom om din oro. Om du inte frågar riskerar din fantasi att skena iväg och göra dig än mer orolig.

Jag vill avsluta med att påminna om att tankar aldrig är farliga och det gäller även fantasier om sex. Hur fantasierna än ser ut kan de varken skada någon eller vara olagliga, så länge de inte omsätts i handling.

Vänlig hälsning,