Kan man skapa förälskelse?

Jag är kille, 25 år, och kär i min jämngamla tjejkompis som inte känner likadant för mig. Däremot vill hon vara kär i mig då vi är överrens om att vi hade passat bra ihop.

Vi har redan försökt hålla en relation och hoppats på att det satte igång av sig själv men det fungerade inte.

Kan hon skapa en förälskelse till mig? Jag är naturligtvis intresserad av att hon blir det.

Något som stoppade oss under vårt försök var att hon är väldigt rädd för sina känslor och att känna av förväntningar. Hon blir väldigt sällan kär i någon över huvud taget och säger att hon inte alls tänker på andra i sexuella sammanhang utom vid enstaka tillfällen. Hon är rädd för att bli ensam i livet och jag misstänker att det är en stor anledning till att hon ville testa en relation med mig trots avsaknad av känslor.


Staffan Carazo svarar:

Jag tror att svaret på din fråga är nej. Det går inte att skapa förälskelse. Man kan bestämma sig för ett förhållande. Men om det uppstår förälskelse eller inte kan man inte påverka på det sätt som jag förstår du hade önskat.

Det finns ett uttryck i sammanhanget: ”att falla för någon”. Det är ett uttryck som beskriver kontrollförlust. Att man faller.. Det är motsatsen till att medvetet skapa, vilket beskriver kontroll.

Att falla i förälskelse kan vara lika underbart som svårt. Att falla när någon tar emot en kan vara en skön upplevelse. Men det är ju inte alltid man tas emot.. Det krävs en viss tålighet att våga risken. Och det är en del av de utmaningar man ställs inför under livets gång..

Kanske det kan förklara en del av din fråga: Det krävs en viss trygghet (och tålighet) att våga ”falla” i förälskelse. Om man är så pass otrygg (eller sårbar) att man per automatik byter ut tryggheten mot kontroll blir det svårt att ”falla”.

Om du känner att det är allt för viktigt för dig att hon blir förälskad i just dig, har du förstås möjlighet att konsultera en psykolog. Det viktigaste är i sådant fall att du gör det för din egen utvecklings skull och inte ”hänger upp dig” (kontroll) på att uppnå en romantisk relation till just den vän du skrivit om.

Mitt svar blev något metaforiskt till sin form. Det är faktiskt svårt att säga något alls med säkerhet om mänskliga känslor, så lämna utrymme för att det mesta i detta svåra ämne är ganska relativt. Jag hoppas att det ändå kan ge dig en viss riktning att orientera dig kring.

Här kan du läsa mer om:
Förälskelse
Relationer

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,