Hur hanterar jag en elev som plötsligt kan bli skogstokig?

Är elevassistent åt en 7-årig pojke med diagnosen ADHD. Han har stora koncentrationssvårigheter och vill absolut inte jobba i skolan. Han slår mig, kastar saker på mig, river, sparkar, hotar, slår sig själv mm...listan kan bli otroligt lång om jag ska fortsätta berätta hans symptom.

Denna pojk är otroligt smart oxå, han kan läsa, räkna och är inte efter på den fronten.

Han kan bli skogstokig och självdestruktiv!! Det bara eskalerar sen jag börjat arbeta med honom för att han ständigt är övervakad av mig, det har han inte varit innan på skolan! Det funkar inte att ligga steget före honom för allt är just i stunden.Vad ska jag göra!!!?


Ingrid Gråberg svarar:

Ibland uppstår det situationer i skolan då man inte ser någon annan råd än att, mer eller mindre, punktmarkera en elev i syfte att skydda den och klasskamraterna. Du verkar ha fått just ett sådant uppdrag och det är långt ifrån så enkelt som det kan låta.

Många gånger kan det vara små skillnader som avgör ifall eleven känner sig övervakad eller upplever insatsen som ett stöd. Och ibland kan upplevelsen förändras över tid, utan att den vuxne som följer eleven har ändrat sitt förhållningssätt eller sitt beteende. Om du gör bäst i att fortsätta som hittills eller om du bör prova nya metoder är förmodligen någonting som du behöver hjälp med att ta reda på. Troligtvis krävs det mer kunskap om hur pojken fungerar och en analys av hur er relation fungerar.

Du vet att pojken har stora koncentrationssvårigheter, men hur fungerar han i övrigt? Vad gör honom arg? Vad kan få honom intresserad och motiverad att jobba i skolan? Är han understimulerad? Är han känslig för vissa ljud eller för beröring? Vad gör honom glad? Om du är observant och genuint intresserad av att lära känna eleven så kommer du att kunna svara på nämnda frågor, och fler därtill, med tiden.

För att snabbare få en inblick i barnets tankevärld och känsloliv kan du ta hjälp av föräldrarna och andra som känner barnet väl. Eftersom pojken har en ADHD-diagnos måste han ha genomgått någon form av utredning. Kanhända är det möjligt för dig att även inhämta information och råd från den/de som genomfört utredningen.

Ett viktigt mål för dig bör alltså vara att försöka förstå och kunna läsa av eleven. Lika viktigt är det att du får syn på din egen roll. Hur påverkar din inställning och ditt agerande pojkens beteende? Vad känner du inför barnet och dess beteenden? Och vilka uttryck tar sig dina känslor?

Om man har en arbetssituation som innebär att man ofta hamnar i konfliktfyllda och våldsamma situationer är det extra angeläget att det finns utrymme för utvärdering och planering. Tyvärr brukar det vara mer regel än undantag att det råder brist på tid för reflektion. Det är heller inte lätt att själv få syn på alla små nyanser i det egna kroppsspråket till exempel. Ibland kan det därför vara bra om någon utomstående, förslagsvis skolpsykologen, observerar samspelet mellan eleven och den vuxne. Sedan borde det egentligen vara en självklarhet att elevassistenter har tillgång till regelbunden handledning och möjlighet att konsultera skolpsykologen när det uppstår situationer som man inte vet hur man ska hantera.

Mitt råd till dig blir med andra ord att se till att du får konsultera skolpsykologen – gärna tillsammans med läraren, som har ansvaret för att erbjuda skoluppgifter på rätt nivå åt eleven.

Här kan du läsa mer om:
ADHD
Neuropsykiatriska diagnoser
Skola - Problem och lösningar

Vänlig hälsning,