Problem att somna - kan medicin mot ångest hjälpa?

Har lidit av depression, ångest och social fobi i 5-6 år nu. Har fruktansvärda problem att somna, men när jag väl somnar är det inget problem att sova 10-12 timmar. Men för att jag ska somna krävs i princip att jag är full eller liknande, eller att jag hoppat över en natts sömn och därav somnar av utmattning.

Min fråga är om jag kan gå till en vanlig läkare och få någon typ av ångestdämpande medicin? Har gått till psykolog tidigare vid några tillfällen, men det hjälpte inte dugg. Bara att pallra sig dit är för mig ett stort projekt, men att sitta och svara på en massa frågor hjälpte inte direkt.. Jag behöver någonting nu, för det är pallar jag snart inte med längre.

Så, är det troligt att jag kan gå till en vanlig läkare och få någon bensodiazepin eller liknande utskrivet? Jag dricker inte alkohol i veckorna, så det finns ingen risk att jag ska blanda medicinen med alkohol eller så. Dricker i princip bara för att må bra och kunna somna, så får jag något substitut till alkohol så kommer jag absolut att sluta dricka.


Anna Karlstedt svarar:

Det är oerhört frustrerande och jobbigt att inte kunna somna. Precis som du beskriver är det något som ofta följer med psykiska svårigheter som nedstämdhet och ångest.

När det gäller sömn så finns det välfungerande psykologiska behandlingsmetoder, liksom man kan behandla såväl depression som ångest med goda resultat.

Även om ditt försök att gå till psykolog inte föll väl ut är min bestämda uppfattning att du mycket väl kan vara hjälpt av en psykologkontakt. I uppstarten av en psykologisk behandling kan man, precis som du beskriver, uppleva att man bara svarar på en massa frågor men tanken är ju att man efter kartläggning av problemen ska attackera och jobba med dem på olika sätt för att få till en förändring i det verkliga livet. Själv arbetar jag utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT och har flera gånger behandlat just sömnstörningar med goda behandlingsresultat. Vid ångeststöringar (t ex social fobi) samt vid lätt-medelsvår depression rekommenderas idag KBT som första behandlingsalternativ.

Din fråga ska kanske egentligen besvaras av en läkare men så mycket kan man ändå säga att du beskriver omständigheter som gör att man nog skulle vara försiktig med att skriva ut bensodiazepiner. Ditt sätt att använda alkohol som ångestdämpare och sömnmedel är att betrakta som ett riskbeteende varför man sannolikt kommer undvika att ordinera mediciner som är beroendeframkallande. Kanske skulle man först prova med de mer riktade och inte så starka insomningstabletter som finns.

De svårigheter du beskriver behandlas ofta framgångsrikt med psykologiska metoder. Ibland ger psykoterapi i kombination med anti-depressiv medicinering eller insomningsmediciner bäst resultat. Men jag tror att du ska ge psykologin en ytterligare chans om du har möjlighet till det. Vänd dig till din öppen-psykiatriska mottagning i första hand. Ibland kan även vårdcentralerna erbjuda psykologisk kompetens, hör med husläkaren.

Här kan du läsa mer om:
Ångest
Depression
Olika behandlingsmetoder
Kognitiv Beteendeterapi, KBT
Sömnproblem

Lycka till!