Panikattack eller vanlig svimning?

Jag har svimmat några gånger fast med ganska långa avstånd mellan. Har gjort en sammanfattning att det oftast inträffat när jag varit i någon stressad situation och när jag slog upp mina "symptom" och gjorde något tidningstest så tydde det på panikattacker. Jag inbilldar mig att jag inte ska få luft, får panikänsla, blir yr/snurrig och svettas.

I början förstod jag inte vad som händer men jag börjar nog hyperventilera för jag svimmar. Kan det vara så att det bara är vanlig svimning eller möjligen någon sorts panikattack?


Anna Karlstedt svarar:

De symtom du beskriver (panikkänsla, svårt andas, yrsel, svettningar) är, precis som du läst, karakteristiska för panikattacker. Det mesta talar för att det är panikattacker du upplevt. Svimning vid panikattacker är däremot sällsynt eftersom panikattacken innebär ett påslag av stressystemet i kroppen med ökad puls och förhöjt blodtryck. Vid svimning sker snarare ett blodtrycksfall. Man har dock i några få fall (ca 1-2% av patienter med paniksyndrom) konstaterat svimning i samband med panik, men det är som sagt ovanligt.

Jag föreslår att du i första hand kontaktar en läkare som kan hjälpa dig att utesluta medicinska orsaker till svimningarna och till de övriga symtom du beskriver. Man bör alltid göra en somatisk undersökning då man uppvisar dessa symtom, innan man påbörjar eventuell psykologisk behandling.

Om det visar sig vara paniksyndrom så finns det verksam psykologisk behandling. Kognitiv beteendeterapi är den form som idag rekommenderas vid den här typen av svårigheter.

Lycka till!

Hälsningar