Hur kan jag få bättre studiedisciplin?

Jag är en student i tjugoårsåldern som alltid presterat väldigt bra i skolan, men aldrig haft studieteknik eller disciplin. Mitt minne är fantastiskt, och jag har i princip bara kollat på läxor eller plugg inför prov för att vara säker på att jag inte missat något. I gymnasiet började jag få problem ibland eftersom min planeringsförmåga och disciplin aldrig övats upp; när man ska producera en längre text behövs de..

Efter mycket ångest, gråt och stress tog jag mig ändå igenom gymnasiet (när jag väl kom igång med uppgifterna blev det MVG i allt ändå).

Efter två års uppehåll började jag studera kurser på universitetet förra hösten. Stressen och ångesten var ett faktum vid första (hem-)tentan. Ångest, gråt, panik, men med mycket förmaningar och piska från min mamma blev den ändå inskickad, trots att jag kände att jag knappt besvarat hälften av frågorna. Betyget blev högt, och så har det fortsatt. Jag läser knappt hälften av litteraturen, mår dåligt över hur lite disciplin jag har, hur lite jag pluggar, men lyckas ändå.

Jag har börjat ta itu med ångesten och mår bättre, men att inte ha någon disciplin eller studieteknik gör mig ledsen och får mig att känna mig värdelös.

Utöver studierna kan jag ibland ha svårt med det sociala, jag passar aldrig riktigt in och känner ofta att många bekanta är för "korkade" för att jag ska ha utbyte av umgänget.

Kan jag vara särbegåvad? Hur kan jag i så fall komma i kontakt med någon som kan hjälpa mig att strukturera upp livet?


Liria Ortiz svarar:

Vad klokt att du hör av dig till Psykologiguiden och frågar om dina problem. Så besvärligt som du har det med dina studier behöver du faktiskt inte ha det. Det finns hjälp att få. Jag ska strax återkomma till det.

Men först till din fråga om du är ”särbegåvad”. Jag förmodar att du med detta undrar om du har några kommunikativa och kognitiva svårigheter som kan spela roll för att du ibland har ”svårt för det sociala” och inte riktigt känner att du passar in. Om det är så kan jag inte svara på. Det kräver ett utredande samtal, och kanske också några så kallade diagnostiska tester. För detta kan du kontakta en legitimerad psykolog, och nog enklast en privatpraktiserande sådan, med specialistkompetens i neuropsykologi.

Men låt min nu återkomma till det som ditt brev också, och kanske i första hand, handlar om. Det som du beskriver som din ”brist på disciplin och planeringsförmåga”. Som du vill ha hjälp för. Jag vet inte om du kommer att känna igen dig i min hypotes. Men jag tror att det möjligen är så att dina svårigheter handlar om det som kallas för uppskjutarbeteende.

Uppskjutarbeteende, eller prokrastinering på psykologins språk, är en variant av ångest. Rädslan för att misslyckas med en uppgift gör att man skjuter upp den gång efter gång. Trots att man inser att de egentligen borde göras, och att det blir ännu mer stress, och närmast panik längre fram. När det inte finns något annat alternativ än att göra den.

Dilemmat är att uppgiften i stunden uppfattas som större och svårare än den är. En annan orsak till uppskjutande kan också vara svårigheter att fokusera och tidsplanera. Vad säger du? Känner du igen dig i detta? Mitt råd är att du läser mer om uppskjutarbeteendet på nätet, och utforskar vidare om det är detta som är ditt dilemma.

Det finns en hel del man kan göra för att lära om och hitta sätt att slippa fastna i uppskjutande. Nedan har jag länkat till tidigare svar av mig på Psykologiguiden som innehåller några självhjälpstips för just detta.

Ett alternativ kan också vara att du kontaktar en KBT-inriktad legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Psykoterapeutisk behandling vid uppskjutarbeteende är nästan alltid en kort behandling, och med mycket gott resultat.

Tidigare frågor/svar med självhjälpstips:

"Hur ska jag kunna koncentrera mig på det jag egentligen vill?"

"Förtränger och skjuter upp saker som jag måste göra"

Här kan du läsa mer om:

Prokrastinering

Ångest

Psykologutredningar

Varma hälsningar och lycka till!