Hur hantera konflikter med ett barn med adhd och autism?

Jag är mamma åt en grabb som är 8 år och har en lätt utvecklingsstörning och har lite drag av autism och adhd. Han är på en 3-4 års nivå men ibland är han som en 8-åring.

Vi har ett veckoschema åt honom så att han kan se vad som händer under dagen så att han kan känna sig trygg och det funkar bra, men nu har han kommit i nån trotsålder och vi funderar på hur vi ska handskas med detta ? Har ni några förslag till oss hur vi kan göra det bra för honom så det inte blir så mycket konflikter mellan oss ?


Ingrid Gråberg svarar:

Du beskriver inte hur din son trotsar och det framgår inte heller om trotsandet är förknippat med vissa situationer eller om han sätter sig på tvären stup i kvarten och vägrar det mesta. Därför är det svårt att ge några konkreta råd.

Generellt är det alltid bra att försöka vara lugn och bestämd. Blir man arg riskerar man att själv bete sig som en 3-åring – och 3-åringar hanterar inte konflikter något vidare. Det är också bra att i förväg tänka ut vad som är viktigt att driva igenom som förälder, så att man kan välja sina strider.

Som förälder till ett barn med en utvecklingsstörning behöver du självklart ta hänsyn till hans speciella förutsättningar när du funderar över vilka krav du kan ställa på din son och hur du ska bemöta hans trots. Eftersom han har drag av både Autism och ADHD, så krävs det att du har bra tålamod.

Barn med autistiska drag brukar ha svårt att generalisera mellan olika situationer, vilket gör att man kan behöva upprepa saker många gånger innan barnet har förstått vad som gäller och när det gäller. Och barn med ADHD har dålig impulskontroll, vilket innebär att de ofta gör och säger saker utan att tänka efter först.

Som förälder är det bra om man kan ligga steget före och försöka förhindra att det uppstår konfliktfyllda situationer. Jag menar inte att man ska vara konflikträdd, men om det är så att dagarna är fyllda av konflikter, utbrott och negativa kommentarer är det bra om antalet konflikter reduceras. Det är varken trevligt för barn eller föräldrar om ”Nej!” och ”Låt bli!” är de vanligaste orden som kommer ur förälderns mun.

Hur gör man då för att ligga steget före? Jo, då måste man känna sitt barn väl, veta hur han brukar reagera i olika situationer. Och man måste leta efter samband mellan olika konfliktsituationer. Lyckas man se ett mönster, så är det lättare att undvika eller förbereda sig på de situationerna.

Många gånger är det bra att ta hjälp av någon utomstående för att få syn på hur saker och ting hänger ihop. Om din son är utredd och har befunnits ha en utvecklingsstörning, så antar jag att ni har fått kontakt med habiliteringen. Dit kan du vända dig för att få konkreta råd och tips anpassade till just ditt barn.

Hälsningar