Min närmaste kollega gör inte sitt jobb

Jag undrar om det kan vara "farligt" att ständigt vara irriterad på en person? Finns det risk att hamna i något utmattningstillstånd på grund av det?

Jag känner sådan otroligt irritation mot min närmsta kollega. Han sköter inte sitt jobb, han gör inte det han ska göra och det han gör går otroligt långsamt. Vi har gått igenom stora förändringar det senaste året och han är fullkomligt oengagerad i vad det innebär och lära sig nya rutiner. Han är mer en börda än ett stöd i arbetet! Han har en hög frånvaro, vilket han alltid haft men det har ökat från ca en dag i månaden till minst en dag i veckan, han har satt det i system. Han kan även ta ut semester utan framförhållning.

Jag får ofta höra att jag gör ett bra jobb och utan mig skulle det inte fungera. Men allt det positiva förtas av hans nonchalanta beteende som gör mig så fruktansvärt irriterad och irritationen finns i mig både på jobbet och hemma. Sedan får jag dåligt samvete för att jag blir irriterad och tycker istället synd om honom.

Jag har erbjudit mig att visa honom hur han ska göra för att underlätta arbetet, då blev han glad men sköt upp det och återkom aldrig. Känns som han varken vill lära sig nytt eller samarbeta.

Min chef är väl insatt i situationen, hon har försökt prata med honom men han är hal som en ål och har lyckats slingra sig ur problemet och gör sedan fortfarande som han vill.

Vad kan jag göra i situationen och hur ska jag hantera min irritation?


Liria Ortiz svarar:

Det är ett besvärligt läge som du är i. Jag är imponerad av hur generöst och samtidigt rakt och hederligt som du har försökt hantera situationen. Det som har hänt, eller snarare inte har hänt, tror jag tyvärr återspeglar en vanlig erfarenhet. Närmast en grundregel inom psykologin om relationer. Vi kan sällan förändra en annan människa. Vad vi däremot kan förändra är vårt förhållningssätt till en människa eller en situation. Utifrån detta ger jag dig två råd.

Det första är att du och din chef ser din kollegas beteende i ännu högre grad som ett arbetsmiljöproblem. För visst är det rimligen så att det som pågår sliter på dig, och är en stress i arbetslivet. Som på sikt kan påverka din trivsel på arbetet och din psykiska hälsa. I den meningen är situationen som den är och om den inte förändras på sikt ”farlig” för dig.

Lyft frågan igen med din chef. Berätta att inget har hänt efter hennes samtal med din kollega. Din chef har i det här läget ett reglerat ansvar enligt arbetsmiljölagen att göra mer och något mer handfast. När den första insatsen inte var tillräcklig.

Finns det problem på en arbetsplats beror det sällan enbart på en person. Orsakerna finns som regel även i arbetsplatsens sätt att arbeta och organisera arbetet. Det är med andra ord viktigt att det blir klarlagt vem som ansvarar för vad och vem som är arbetsledare. Du kan också vända dig till ditt skyddsombud eller fack och hantera det hela som ett arbetsmiljöproblem.

Mitt andra råd knyter an till detta. Av din fråga framgår att du har försökt få din kollega att förstå hur okollegialt han beter sig. Du har varit både ärlig och hjälpsam. Men låt oss prata i klartext. Dina möjligheter att få honom att förändra sig är förmodligen ganska obefintliga. Du berättar att ni har gått igenom stora förändringar under senaste året och vi vet inte orsakerna till hans beteende men oavsett vad det handlar om, än så länge vill han inte förändra sig. Han kanske har för stora fördelar av hur han beter sig. Det kan också vara ett uttryck för missnöje med arbetsplatsen. Eller är det så som han är. Det enda som verkar vara kristallklart är att du inte kan förändra hans beteende trots att du har försökt.

Jag vet inte om det gäller dig men ibland kräver vi att de andra ska ha samma engagemang som oss själva i arbete eller i andra sammanhang. Vi utgår helt och hållet från hur vi själva är och tror att så ”borde” de andra vara eller bete sig. Det är kanske detta som gör dig irriterad. Du framstår som en engagerad medarbetare. Medan din kollega har, som det verkar, en mycket mer oengagerad och instrumentell syn på sitt arbete. Så mitt råd är att du accepterar att din kollega är som han är och arbetar med ditt eget förhållningssätt. Och då menar jag, ska du kämpa för förändring och till exempel se till att du inte behöver samarbeta med honom? Eller ska du överväga att flytta dig, även om det förstås är orättvist? Eller ska du acceptera att på ditt jobb är det som det är?

Det är bara du som kan bestämma, men välj gärna det alternativet som leder dig till att bli fri från den stress och olust som du upplever idag.

Varma hälsningar och sköt om dig!