Min sambo tycker jag jobbar för mycket

För cirka ett år sedan träffade jag min nuvarande sambo på min arbetsplats. Jag som högre chef och hon som anställd ett par steg neråt i hierarkin. Till en början fungerade detta mycket bra och vi var raka och ärliga till våra kollegor och chefer om vår relation. Jag justerade min tjänst så att inga jävsituationer skulle kunna uppstå för säkerhets skull.

Jag var tydlig från början med vilket ansvar jag har och att övertid snarare är en regel än undantag på min position. Det ska tilläggas att efter vi blev tillsammans så har jag gått ner betydligt i tid vilket gynnat vår relation betydligt.

Nu har vi haft ett år tillsammans och det har såklart varit upp och nedgångar men sammantaget så är det den mest lyckliga tid jag någonsin haft och jag älskar henne otroligt mycket. Men på senare tid har hon inte trivts på arbetsplatsen då hon upplever att vår relation påverkar andra medarbetare som behandlar henne annorlunda än tidigare.

Jag tar åt mig väldigt mycket av detta men kan heller inte ta in de medarbetare som beter sig illa, jag har talat med mina chefer om detta men risken är att det blir värre om åtgärder görs. Jag har tagit beslutet om att inte vara på samma arbetsplats utan byter jobb inom samma koncern och kommer inte vara i samma lokal som min sambo. Saken är den att de gånger jag nu jobbar över så ger hon mig skuldkänslor över det och jag får dåligt samvete trots att min tjänst kräver det av mig. Detta har bara blivit värre av att jag nu ska byta jobb!


Anna Bennich Karlstedt svarar:

Som jag uppfattar ditt brev så beskriver du två problemsituationer. Den ena där din sambo blivit särbehandlad på arbetet just på grund av er relation. En situation som dessvärre är vanlig trots att man försöker hantera det så bra som möjligt, som i ert fall. Det här problemet verkar ni ha adresserat, ni har också genomfört en förändring. Jag bedömer att ni löst situationen på ett smidigt och klokt sätt. Hoppas att det kommer att bli bättre för din sambo i och med det.

Det andra problemet tycks handla om dig och din sambo. Du uppfattar att hon ger dig dåligt samvete kring din övertid. Precis som du beskriver är inga relationer friktionsfria, och de gånger man kan se ett tydligt mönster avseende ett problemområde är det jättebra att försöka ta tag i det.

Att känna sig attackerad eller kritiserad av sin partner brukar i många fall leda till att man går i försvar, vilket i sin tur ökar kritiken eftersom partnern inte känner sig tillräckligt förstådd. Det gör att man i allt högre grad behöver försvara sig, och sedan är ett fruktlöst fäktande igång. Ur de situationerna kommer ingenting gott.

Om det har blivit så i just ert fall vet jag inte, men inte är det ovanligt. Det är sällan konstruktivt att enbart ”slåss för sin sak” i en relation. Hur kan ni hjälpas åt att kompromissa och problemlösa i frågan, alternativt hitta någon sorts acceptans för läget som det är just nu? Kanske behöver din sambo mest av allt få förståelse för att hon ibland tycker det är trist att vänta på dig på kvällarna, eller (om jag får gissa) för att hon känner sig mindre prioriterad eller viktig för dig? Kanske behöver hon få den förståelsen - även om hon visste om ditt läge inledningsvis?

Kanske behöver din sambo i sin tur få veta att du känner skuld - och sannolikt maktlöshet - inför situationen som den är nu. I din nuvarande position krävs en del övertid, och du vill samtidigt inte göra din sambo besviken. Svårt för dig att räcka till där. Kanske kan en ökad förståelse för den rävsax du sitter i leda till att hon har en mindre anklagande ton gentemot dig? Det skulle ju i sin tur betyda att du inte behöver känna dig lika attackerad eller skuldbelagd.

Försök få till ett samtal om detta någon gång när ni har det bra. Försök släppa sakargumenten - beskriv känslan i stället. En känsla är inte ”rätt eller fel” på samma sätt som objektiv fakta kan vara. Försök se om ni kan komma fram till en ömsesidig förståelse kring hur den faktiska situationen ser ut samt hur ni kan hjälpa varandra att agera lite annorlunda.

Jag hoppas att ett konstruktivt samtal kan komma till stånd och att ni hittar både förståelse för varandras situation och kanske en lösning på problemet den vägen.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,