Mina problem togs inte på allvar när jag sökte hjälp

Jag är en kille på snart 21 som har problem med ångest och emotionell instabilitet. Jag har länge försökt att hantera mina problem själv men i perioder kan ångesten ta form i t.ex. hypokondri och totalt handikappa mig från att hantera min vardag på ett funktionellt sätt.

Emotionellt har jag svårt att förhålla mig till saker och över- eller "under"reagerar ofta på stimuli vilket gör att jag bland annat kan ha svårt att interagera i min omgivning.

Jag har lätt att bli väldigt uppgiven, arg, glad, ledsen, nervös etc i snabbt övergående faser och över saker som jag vet att andra inte alltid kan relatera till.

I kontrast till detta har jag ibland tvärtom svårt att överhuvudtaget bry mig om sådana saker jag annars kan känna väldigt starkt för, detta gäller även personer.

Jag har problem med min alkoholkonsumtion samt har regelbundet självmordstankar (självmordsförsök vid ett tillfälle).

Med bakgrund till detta valde jag att höra av mig till den lokala psykriatrin, men blev inte tagen seriöst. Efter att ha varit där två gånger fick jag träffa en psykolog som ville skriva ut anti-depressiva och sömn-medicin, jag själv var väldigt osäker på det här. Jag accepterade sömnmedicinen och vi avtalade telefontid 2 veckor senare, de hörde aldrig av sig. De känns som de bara såg till delar av vad jag upplever som mina problem och jag tappade förtroendet för dem efter bemötandet.

Finns det någon annanstans man kan vända sig?


Jenny Klefbom svarar:

Ditt mail är ledsam läsning. Det visar att samhället inte alltid förmår möta människors behov av psykiatrisk vård på ett humant och inkännande sätt. Och det visar också att resurserna för denna vård är alldeles för små. Våra psyken är helt uppenbarligen inte lika viktiga som våra kroppar, i politikernas ögon.

Nu måste jag dock ta upp att det knappast är en psykolog du har träffat, eftersom psykologer inte har rätt att skriva ut medicin. Det är det bara läkare som har. Jag skulle därför gissa att det är en psykiater du har träffat. En psykiater är en läkare med specialistkompetens inom psykiatri. Tyvärr består mycket av den psykiatriska vården i Sverige av just mediciner, vilket är konstigt eftersom det knappast är billigare för samhället att år efter år ösa ut mängder av subventionerad medicin än det hade varit att erbjuda psykoterapi.

Nu tycker jag dock inte att du ska kasta dig in i en psykoterapi utan att först ta reda på vad dina problem faktiskt bottnar i. Du skriver ju att du har haft dina problem länge, och att du har försökt hantera dem utan framgång. För att du ska kunna få en behandling som fungerar, oavsett om det handlar om medicin eller någon typ av psykoterapi, så måste man ju förstå dina problem.

Faktum är att i de riktlinjer som psykiatrin har att förhålla sig till ingår att man måste ställa diagnos innan man sätter in behandling. Tyvärr missbrukas detta ofta på så vis att man ställer någon mycket vid diagnos som inte närmare går in på specifika symtom eller orsakssammanhang. Och tyvärr så ställer man också ofta preliminära diagnoser, som egentligen bara är ett fint sätt att tala om vad man gissar för stunden.

Efter att ha läst ett antal långa journaler från psykiatrin kan jag berätta att vissa patienter har fått en ny diagnos vid vart och vartannat besök, utan att det någonsin gjorts några försök att gå till botten med alla gissningar, eller försöka sammanställa all information som ofta finns i journalerna till en begriplig helhet. Inte blir det förstås bättre av att vissa mottagningar bemannas främst av inhyrda läkare, så att man ofta får träffa en helt ny läkare vid varje besök.

Så vad ska du göra. Jag hoppas ändå att det finns en chans för dig att få hjälp, men kanske krävs det att du är väldigt tydlig med vad du vill ha, och att du står på dig ganska hårt med dina krav.

Eftersom psykologiska utredningar är psykologers specialistområde tycker jag att du ska försöka få en tid hos just en psykolog på din öppenpsykiatriska mottagning. Var tydlig med att du vill ha en utredning av dina symtom och sedan en välgrundad diagnos. Först då finns det en möjlighet att sätta in rätt behandling.

Om din mottagning inte har någon psykolog, så kan du undersöka möjligheten att välja en annan mottagning, inom ditt landsting eller i ett annat. Ring till den instans som hanterar det fria vårdvalet i ditt landsting (ring till växeln och be dem koppla dig rätt). Förhoppningsvis kan du genom dem få råd om vilka alternativ som finns.

Här kan du läsa mer om:
Psykologutredningar
Få hjälp

Vänlig hälsning,