Jag fick inte veta min diagnos

Hej! Jag har haft depression i några år och går på öppenpsykiatrin. Fick en ny läkare som jag bara träffat högst fyra gånger på kanske 1.5 år men jag har en samtalskontakt som jag träffat lite då o då och hon är sjukgymnast också. Fick ett nytt läkarutlåtande i juni förra året men inte förens nu har jag tagit reda på vad diagnosen betyder och det är Borderline?

Jag anser att den diagnosen inte stämmer o jag undrar om det inte är deras skyldighet att tala om för mig vad dom tror jag lider av innan dom ställer en sådan diagnos av den graden och att jag kanske skulle ha fått gjort ett test innan? Jag är ingen läkare o har aldrig ens tänkt tanken på Borderline o dom har aldrig ens diskuterat saken med mig och ändå har jag haft diagnosen i ett år i Jun.

Vet inte hur jag ska gå till väga med detta o har sagt att jag ej känner igen mig i diagnosen o i så fall vill ha ett andra omdöme och göra ett test och om jag kunde få hjälp med kontakten till någon men då fick jag veta att det måste jag göra själv o vad gällde testet så ifrågasatte dom vad jag menade för test, att om det va ett test på nätet.

Sen sa min läkare att hon egentligen satt diagnosen på mig för att det skulle underlätta för mig men att hon kunde ta bort det från det nya intyget vi ska skriva nu i Juni.

Finns det i tex min stad Södertälje någe ställe man kan kontakta för sådana här saker eller är man helt utlämnad till sig själv när man känner att det inte är rätt o vill ha stöd? Får dom göra såhär?


Ingrid Gråberg svarar:

Självklart bör man som patient få kännedom om eventuella diagnoser som ställs, men allt för ofta underlåter man att delge patienter sina bedömningar inom psykiatrin. Det är försvarligt om man skriver in en preliminär bedömning i journalen utan att meddela patienten, men är man så säker på sin bedömning att man använder diagnosen i ett intyg bör man först ha tagit upp saken med patienten och gett en ordentlig förklaring.

Det finns undantag då det kan vara direkt olämpligt att låta patienten ta del av journaler och bedömningar, men undantagen är få.

Borderline är en personlighetsstörning som också kallas Emotionellt instabil personlighetsstörning, det vill säga det är en diagnos vars innebörd är att det finns ”ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö”. För att slå fast att det är på det viset behöver man inte alltid göra några tester, däremot behöver man ha ett ordentligt bedömningsunderlag som kan bestå av observationer och anamnestiska uppgifter (beskrivningar av beteenden i barndomen och i nutid) inhämtade från patienten själv och från någon närstående. En personlighetsstörningsdiagnos varken kan eller bör man ställa lättvindigt.

Diagnoser får inte heller ställas i syfte att underlätta för någon. För att man ska få en diagnos måste man uppfylla kriterierna för diagnosen. Det är väl ingen som skulle tycka att det var okej om en läkare skrev benbrott i journalen när det i själva verket handlade om en vrickad fot. Man måste som vårdgivare kunna argumentera för varför man satt en viss diagnos – både inför patienten, andra vårdgivare och exempelvis försäkringskassan.

Nu verkar det som att din läkare tänker backa och ta bort din diagnos och det är väl bra, med tanke på att du inte känner igen dig i den. Men frågan är vad bedömningen blir istället.

Om du inte helt har tappat förtroende för din mottagning, så tycker jag att du ska stanna kvar där och ställa krav på att det görs en ordentlig och väl underbyggd bedömning – om inte annat så för att du ska få adekvat behandling. En vits med diagnoser är just att de ger indikationer om vilken typ av behandling som är mest lämplig.

Var tydlig med att du vill få kännedom om eventuella diagnoser som ställs och ge dig inte förrän du har förstått vad diagnosen innebär och varför din behandlare har ställt den. Det är inte alltid man som patient kan hålla med om alla bedömningar, men man bör åtminstone ha klart för sig på vilka grunder diagnosen har ställts.

Här kan du läsa mer om:
Borderline
Psykologutredningar

Vänlig hälsning,