Måste min son gå till barnpsykolog?

Jag vill bara höra om varför min son måste gå till barnpsykolog? Vi var på BVC och bvc-sköterskan bad min son måla en huvudfoting och ett kors. Detta klarade han inte. Då sa hon att det var något som inte stämde med honnom och att hon skulle skriva en remiss till barnpsykolog. Hon sa att han pratar bra, förstår, klarar av grundfärgerna och det som en 4-åring skall klara utom att måla huvudfotingar och kors.

Hon sa även att detta kunde bero på omognad. Min son har alltid varit sen vad det gäller att gå, prata. Han kunde även inte hoppa jämfota förra året men då köpte vi en studsmatta och nu kan han hoppa. Han har till och med börjat att cykla. Jag har även sett när han har hoppat på studsmattan att han släpar väldigt lite efter på ben och arm men jag har trott att detta beror på att han är lång 110 cm att inte kroppen hänger med riktigt men det verkar som om det bara är jag som har sett detta och ingen annan. Jo. dagis säger att han verkar svag i händerna.

Min undran är vad en phykolog kan göra åt detta? Är det vanligt att man skickar till psykolog?


Jenny Klefbom svarar:

Det låter lite dramatiskt att föreslå en psykologutredning bara för att ett barn inte klarar av att rita huvudfotingen vid 4-års-kontrollen. Men som du själv skriver så finns det också andra tecken på att din son eventuellt är lite försenad i utvecklingen.

Hos små barn sker utvecklingen väldigt ojämnt. Vissa barn har kommit mycket längre än andra, men det behöver inte betyda så mycket för hur det blir i ”slutänden”. Barn utvecklas dessutom ofta stegvis, så att de över en natt kan ta ett jättekliv, för att sedan synbarligen stå stilla i sin utveckling under en tid.

För oss som arbetar med att bedöma barns utveckling innebär det här en utmaning. Det är ju vi barnpsykologer, förskollärare, BVC-sjuksköterskor, och alla andra som jobbar med barn som har att avgöra om ett visst barn är så pass avvikande att det finns skäl att vidta åtgärder.

Kanske är det så att er BVC-sköterska tycker sig se tydliga tecken på att er son kan komma att behöva extra hjälp framöver, och att hon därför förordar en psykologutredning redan nu. Kanske är det så att hon bara känner sig osäker på sin egen bedömning, och önskar att någon som är ännu mer specialiserad gör en fördjupad kontroll. Hur det än är, så tycker jag att det vittnar om en omsorg och omtanke om er att hon föreslår det här. Ett vanligare problem är att det finns alldeles för små resurser för att uppfylla alla barns behov av utredning och behandling.

Som du beskriver din sons utveckling, så verkar en hel del av hans problem finnas på det motoriska området. Därför skulle man kunna tänka sig att man började med en smalare undersökning med inriktning på just motoriken, exempelvis utförd av en barnsjukgymnast eller en arbetsterapeut. Men en psykologutredning är ett bredare instrument, som ger svar på många fler frågor. Att få svaret att ”er son är fint utvecklad på de flesta plan” skulle väl för er föräldrar innebära en lättnad och positiv bekräftelse. Och skulle ni få veta att det finns problemområden hos honom så är ju det också något som det är väldigt bra att känna till inför exempelvis skolstarten.

Jag ser, som du säkert förstår av mitt resonemang (och kanske av att jag själv arbetar med just sådana utredningar) inga egentliga skäl till att ni skulle tacka nej till det erbjudande som ni har fått. Tvärtom tror jag att en utredning kan bära något gott med sig vad den än kommer fram till.

Om det däremot finns omständigheter som jag inte känner till, som talar emot att man gör en utredning just nu, så tycker jag att du ska ta upp dem med BVC-sköterskan. Lägg upp en plan för hur ni tillsammans med BVC och förskolan kan göra för att avvakta ett tag till, och följa upp er pojkes utveckling på andra sätt.

Vänlig hälsning,