Efter Afghanistan

Jag var i Afghanistan 2011 som soldat och upplevde en eldstrid med dödlig utgång. Det var ingen av våra soldater, utan jag blev vittne till hur 4 personer miste livet, samt hörde eldstrider inne i det hus som de 4 personerna stod framför. Jag såg allt i mitt kikarsikte.

Har nu ett kraschat förhållande, där jag hade svårt att visa känslor, mycket aggression mot mina nära o kära, samt en skuldkänsla över det som hände. Sömnen är dålig.

Det känns som jag letar efter ett svar på den jag var innan jag åkte, en jakt efter honom.

Kan man självläka sånt här?


Liria Ortiz svarar:

Du har under strider i Afghanistan upplevt svåra händelser som ligger långt bortom vad vi människor brukar behöva konfronteras med.

Det kan vara så att du har utvecklat det som kallas ett posttraumatiskt stressyndrom. Som ofta förkortas PTSD. Din berättelse om dina svårigheter kan tyda på det. Men det är förstås varken rimligt eller möjligt för mig att diagnosticera utifrån din korta berättelse, och det är inte heller vad Psykologiguiden erbjuder. Men mitt omedelbara råd till dig är att söka hjälp för att utreda om det kanske är detta som har hänt dig.

Kontakta avdelningen för veteransstöd på försvarsmaktens HR-centrum för att få veta hur ska få hjälp med detta. Där finns psykologer och läkare som är specialister på psykologiska problem som kan förekomma hos soldater som återkommit från internationell tjänstgöring. Deras hemsida hittar du på adressen www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner Du kan också vända dig till ditt hemförband.

Sedan år 2002 har cirka 6 500 svenska soldater och officerare tjänstgjort i Afghanistan. Det finns inga säkra siffor för hur många som drabbas av PTSD. En studie pågår. Det danska försvaret har gjort en motsvarande studie som påvisade att upp till 5 procent av de danska soldaterna visade tecken på posttraumatiskt stressyndrom efter tjänstgöring i Afghanistan.

Ett av symtomen på PSTD är att man återupplever den traumatiska händelsen. Andra tecken är att man försöker undvika situationer som påminner om traumat, och att man är överdrivet vaksam mot omgivningen. Vanligt är mardrömmar, sömnproblem, vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och minnesproblem. Oftast kommer symtomen på PTSD några veckor efter den traumatiserande händelsen. Men symtomen kan dyka upp flera månader eller år senare.

Du undrar om dina besvär kan ”självläka”. Om det är PTSD som hänt dig så är svaret att det tyvärr inte är det vanliga. Erfarenheterna säger att knappt 40 procent av dem som utvecklat syndromet är besvärsfria efter ett år. Så mitt råd blir återigen att du ska söka hjälp.

Det finns behandling för PTSD med god effekt! En behandling är en terapiform som heter kognitiv beteendeterapi eller KBT. Behandlingen består i att återskapa det traumatiska minnet under vägledning av en psykolog eller psykoterapeut. När man erinrar sig traumat under trygga och kontrollerade former försvagas ångestreaktionen i takt med att man klarar av att återuppleva de kaotiska känslorna som är en del av traumat.

En annan behandling är EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing. I EMDR återskapas de traumatiska minnena samtidigt som man använder en speciell teknik med ögonrörelser.

Läkemedel mot depression har också visat sig ha effekt mot PTSD.

Erfarenheterna säger att kamratstöd är viktigt för de soldater som utvecklat PTSD. Det är få i det civila samhället som har de erfarenheter som soldater har och som fullt ut kan förstå. Fredsbaskrarna är en frivillig organisation av svenska krigsveteraner som erbjuder kamratstöd just av de skälen. Hos dem kan man prata om sina upplevelser och erfarenheter som soldat. Du hittar dem på adressen www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod eller telefon 020- 666 333.

Vad kan du då själv göra för att hjälpa dig den närmaste tiden? Ha tålamod med dina känslor. Det är normala reaktioner på onormala upplevelser. Upprätthåll vardagsrutiner. Stäng dig inte inne, motionera, umgås så långt som du orkar och var återhållsam med alkohol. Det är bättre att du är ute lite grann än inte alls. Kom ihåg, du är inte ensam! Sök hjälp och stöd hos dem som är kunniga om PTSD och/eller har varit i liknande situationer.

Här kan du läsa mer om: Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, Kognitiv beteendeterapi (KBT), EMDR

Varma hälsningar och ta hand om dig!