Känner mig tvingad att delta i Marte meo-behandling

Socialtjänsten har föreslagit att vi ska prova en behandlingsmetod som heter Marte meo. Jag är tveksam till det eftersom jag behöver distans till människor efter ett sexuellt övergrepp. Det känns som marte meo metoden kommer för nära inpå min kropp som jag känner att jag har ett behov av att skydda.

Soc säger att "så farligt är det inte" och "tänk på barnen" vilket får mig att må sämre och ger mig skuldkänslor. Övergreppet kallas "problem i samlivet med din före detta man" (som också ska vara med vid inspelningarna.)

Jag får inte den hjälp jag behöver för att klara av behandlingen. Hur ska jag tänka för att klara av det, känner mig tvingad till att delta. När blir det "för nära" och vad gör man då? Det värsta är nog att det slätas över.


Ingrid Gråberg svarar:

Marte Meo är en samspelsbehandling där man filmar olika vardagssituationer och sedan tittar på valda delar tillsammans. Syftet är att förstå och utveckla samspelet mellan barn och förälder.

Metoden i sig behöver du inte vara rädd för, eftersom du själv hela tiden kan välja hur nära du vill vara någon. Det som låter konstigt är att din före detta man, som utsatt dig för övergrepp, ska delta i behandlingen tillsammans med dig. Om ni inte lever ihop kan jag inte se någon anledning till varför ni skulle tvingas/övertalas att genomgå en gemensam Marte Meo-behandling.

Sedan är det förstås inga bra förutsättningar att starta upp en behandling i ett läge där du känner att man från socialtjänstens sida inte tar dina upplevelser på allvar. Har du orkat och vågat berätta hur du känner inför behandlingen? Det är naturligtvis viktigt att du får svar på alla dina frågor – inte av mig, utan av den tilltänkta behandlaren. Om du har svårt att få fram vad du vill ha sagt kan du istället visa upp ditt brev och mitt svar.

Jag anser att du, till att börja med, har rätt att få en ordentlig beskrivning av hur behandlingen kommer att gå till så att du kan känna dig trygg. Och självklart kan du kräva att få en begriplig förklaring till varför din före detta man ska delta tillsammans med dig. Eftersom Marte Meo riktar in sig på samspelet mellan barn och förälder, så borde det inte finnas något hinder för att jobba med en förälder i taget. Slutligen undrar jag om du överhuvudtaget har fått något individuellt stöd efter övergreppet. Har du ingen kontakt med psykiatrin bör du se till att du får det innan ni startar upp en samspelsbehandling.

Det är högst troligt att ditt behov av distans påverkar relationen till dina barn, men det trauma som övergreppet orsakat botar man inte med Marte Meo. Jag gissar att du behöver individuell hjälp med att bearbeta det som hänt dig. Se till att du får den hjälpen innan, eller parallellt med, samspelsbehandlingen.

Vänlig hälsning,