Gruppterapi på jobbet

Jag har under snart två år blivit illa behandlad och kränkt av en betydligt äldre kollega. Nu ska vi träffas på en gruppmöte med samtalsterapeut för att alla ska berätta sin syn på det inträffade. Jag har fått ett nytt jobb och orkar inte dra upp allt igen. Det handlar inte om att jag ska ha sista ordet, utan att jag inte orkar lyssna på hur hon ska förklara för mig att jag missuppfattat alla kommentarer och händelser som har lett till att jag mått mycket dåligt. Hur går gruppterapi till?


Anna Karlstedt svarar:

Din oro och nervositet inför gruppsamtalet är naturlig och jag förstår att du vill veta lite mer om vad du kan förvänta dig.

Jag antar att det inte är frågan om gruppterapi utan att man tänker sig ett eller kanske ett par gruppsamtal för att reda ut vad som hänt och för att sedan kunna gå vidare.

Generellt kan man säga att gruppledaren ska underlätta för alla att komma till tals och borga för att samtalet håller sig till de konkreta problemen och hur de ska hanteras, att personangrepp och anklagelser undviks.

Med största sannolikhet har den som ska leda gruppen någon metod och struktur för hur samtalet ska föras men det finns många olika sätt att göra det på och omöjligt att i detalj veta hur det kommer att se ut.

Jag tycker att du ska ta upp dina farhågor med din chef och be att få veta mer om hur samtalet kommer att gå till. Kanske kan du få möjlighet att prata kort med gruppledaren om gruppsamtalets upplägg. Det skulle sannolikt förbättra dina möjligheter att klara av situationen och öka chanserna för att det leder till något positivt.

Kanske kan det faktum att du har ett nytt jobb och är på väg att gå vidare underlätta för dig, även om det kommer vara jobbigt att dra upp allt igen.

Lycka till!