2 år och 3 språk

Är det ok att min son som blir 2 år börjar på pre school en engelsk dagis trots att jag pratar persiska och min man pratar svenska med honom hemma?


Ingrid Gråberg svarar:

Av den information jag hittat på internet om två- respektive trespråkiga barn, så kan jag dra slutsatsen att det inte nödvändigtvis behöver innebära något negativt för barnets språkutveckling att växa upp med flera språk redan från start.

Dock saknar jag kompetens att uttala mig i frågan och rekommenderar istället att ni vänder er till en logoped om ni har funderingar kring språkutvecklingen. Eller börjar med att titta in på en hemsida som heter Språkens hus www.sprakenshus-umas.se och är kopplad till logopedmottagningen på universitetssjukhuset i Malmö.

Någon forskning om barns mående kopplat till flerspråkighet har jag inte stött på under mitt korta sökande efter information. Men ingenting av det jag läst ger mig anledning att tro att det skulle vara skadligt på något sätt. Dock kan man aldrig i förväg veta hur en viss betingelse (exempelvis att växa upp med tre språk parallellt) kommer att påverka en viss individ. Även om majoriteten klarar det bra kan det självfallet finnas enstaka barn vars utveckling inte gynnas av detta.

Mitt förslag är att ni ber att få besöka den tilltänkta förskolan, för att få en uppfattning om hur er son skulle trivas och fungera där.

Vänlig hälsning,