Växelvis boende – olika kommuner

Min dotter ska snart börja förskoleklass. Hon bor varannan vecka hos mig och varannan vecka hos sin pappa, vi bor i olika kommuner . Vi separerade när hon vara 1,5 år och varannan-veckas-livet verkar ha fungerat bra av och till för min dotter.

Jag funderar nu över vänner och aktiviteter. Jag har märkt att kompisar har blivit en mycket stor del av hennes liv och också att få börja på någon aktivitet.

Det är svårt att delta i aktiviteter när man bara deltar varannan vecka och av praktiska skäl blir det inte till att leka med klasskompisar efter skolan de veckor hon är hos den förälder som bor i annan kommun än där hon kommer gå i skolan. Finns det risk att hon hamnar utanför? Är det bättre för min dotter att bo mer hos den förälder där hon kommer gå i skolan?


Ingrid Gråberg svarar:

Idag är växelvis boende en självklar del i vardagen för många barn och ofta fungerar det alldeles utmärkt – så länge föräldrarna kan kommunicera med varandra på ett vettigt sätt vill säga.

Du nämner ingenting om några samarbetssvårigheter, utan tar upp de praktiska aspekterna som kan uppstå när föräldrarna bor långt ifrån varandra. Det framgår inte hur ni har löst situationen hittills. Har ni använt er av två förskolor eller har lämningar och hämtningar fungerat ändå för den av er som bor en bit bort? Har dottern inte umgåtts alls med dagiskompisarna på fritiden eller tänker du att det är svårare för skolbarn att underhålla relationer om man bara tillbringar fritiden tillsammans varannan vecka?

Jag tänker att det å ena sidan är svårare för de barn som är så pass stora att de själva planerar sitt umgänge och stämmer träff med kompisarna. Å andra sidan kommer med ökad ålder också fler alternativa sätt att umgås på, vilket gör det lättare att upprätthålla kontakten även när de fysiska avstånden är stora: telefonsamtal, skype, mejl, chatt och sociala medier där man kan lägga ut bilder, filmer och texter. Visst finns det en risk att en nära vän hinner upptäcka och utveckla nya relationer under de veckorna när det inte är möjligt att träffas efter skolan, men ibland kan det också vara en fördel att inte ses alltför ofta. Risken för att tröttna på varandra minskar onekligen.

Att bo på två olika ställen kan också ha sina fördelar. Om man lyckas hitta vänner på båda ställena får man en större och bredare umgängeskrets. Men det är klart att det även kan vara väldigt opraktiskt att ha sina hem i två olika kommuner. Och av den anledningen undrar du om det är bättre för er dotter att bo mer hos den av er som bor närmast skolan. För enkelhetens skull utgår jag hädanefter från att det är du som bor närmast skolan.

Frågan är om ni behöver ändra på något innan det ens har uppstått ett problem. Visst är det alltid bra att försöka förutse och förebygga problem, men ibland är det svårt att veta vad som är den bästa lösningen innan man vet vad man har att förhålla sig till. I det här fallet måste man också väga in de fördelar som finns för ett barn att ha en vardagsrelation till båda sina föräldrar.

Det som skulle lösa de flesta praktiska problemen vore förstås om en av er föräldrar – eller båda – flyttade så att dottern hade ett överkomligt avstånd till skolan oavsett i vilket hem hon befann sig. Nu kanske inte det är en realistisk möjlighet, men det finns flera alternativ beroende på de aktuella omständigheterna. Låt säga att dottern börjar träna fotboll på onsdagar. Då är en tänkbar lösning att hon går hem till dig efter skolan även de veckor hon bor hos sin pappa och att han sedan följer med henne till fotbollsträningen eller hämtar henne där när träningen är klar. Är det träning eller matcher på helgerna finns det förhoppningsvis tid att åka fram och tillbaka även om det är en bit. Och att leka med kompisar efter skolan kanske kan vara möjligt, genom att följa med kompisen hem efter skolan och bli hämtad av pappan lite senare än vanligt.

Om det finns skäl som gör att mina förslag eller liknande lösningar inte är genomförbara (exempelvis på grund av ekonomiska förhållanden eller dåliga kommunikationer), så kan det förstås komma i ett läge där det ur barnets synvinkel är bäst att ändra på boenderutinerna. Det betyder dock inte automatiskt att man behöver gå från ett jämlikt växelvis boende varannan vecka till att bara bo varannan helg hos pappa (om det nu råkar vara han som bor längst ifrån skolan). Kanske räcker det med att byta från 7-7 till 8-6 eller 9-5 för att fotbollsträningen eller gitarrlektionerna ska fungera.

Vänlig hälsning,