Jag vill bara att det ska bli tyst i huvudet

Jag är 26 år och jag vet inte om det är fel på mig eller inte. Fick tvångstankar och ångest i tonåren, men har själv lärt mig att "stoppa" de flesta av dessa. Har alltid varit en "funderare" och det har blivit otroligt utmattande. Min hjärna slutar aldrig. Det är aldrig tyst mina tankar bara rusar. I alla situationer i vardagen så utspelas 20 olika scenarion i huvudet. Sådant som egentligen inte har betydelse, och sådant som är utom min kontroll ändå. Det kan vara alltifrån matlagning till världsproblem. Hela tiden. Det låter töntigt, men det är väldigt utmattande. Och jag kan aldrig bara njuta av stunden, för i mitt huvud så ligger jag hela tiden en massa steg före. Är detta en tvångstanke/reaktion? Eller är alla så?

På min omgivning verkar det inte så. Ofta får jag höra:" Hur orkar du ens fundera på det?" Och jag vet inte, jag känner inte att det är ett aktivt val jag gör. Det har bara alltid varit så.

Numera så undviker jag att läsa nyheter och samhällsdebatter för att det är så jobbigt att gå och klura på alla tänkbara scenarion som skulle kunna utspelas. Hela min vardag är ett gigantiskt "tänk om.." Det är som att jag tvångsmässigt söker lösningar på problem som inte är mina. Jag vill bara att det ska vara tyst. Blankt.

Det enda som fungerar är när jag tränar eller målar, men det kan jag inte göra hela tiden. Det låter extremt löjligt, men det är ett problem i min vardag. Är det en forn av tvångsbeteende, för då borde det ju gå att stävja?


Liria Ortiz svarar:

Så besvärligt som du har det nu ska du inte behöva ha det. Du bör raskt träffa en legitimerad psykolog eller psykoterapeut för att resonera om det som händer dig, och få svar på dina frågor om vad dina besvär handlar om. Utifrån ditt korta brev är det inte möjligt för mig att ge dig svar på detta, och diagnostisk av det slaget är inte heller vad Psykologiguiden erbjuder.

Det är möjligt att du har någon form av ångest. Ångest är i hög grad möjligt att behandla på ett effektivt sätt. Med psykoterapi, ibland med tillägg av läkemedel, eller med självhjälp. Fördelen med att träffa en psykolog eller psykoterapeut för en bedömning och diagnos är att du kan bli föreslagen en behandling som är evidensbaserad för det psykologiska problem som du har. Eller mer vardagligt uttryckt, effektiv utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Som utöver olika färdigheter som du kan använda på egen hand kanske även kan innebära att du går i psykoterapi.

Ångest förekommer i flera olika former, och kan ta sig olika uttryck, och förändras över tiden. Utifrån händelser som inträffar eller hur livet har blivit. Ångest i psykologisk mening är i grunden en oro eller rädsla för något. Det framgår inte av ditt brev om ditt påträngande flöde av tankar har ökat på senare tid. Fundera gärna på om din vardag har förändrat på senare tid på ett sätt som gör att du kanske känner dig mer utsatt för stress eller höga krav än tidigare.

Du kan läsa om de olika formerna av ångest här på Psykologiguiden, och fundera på vad du kanske känner igen dig i. Men kom ihåg att ångest sällan är renodlad utan ofta har man besvär av olika former av ångest samtidigt. De överlappar nästan alltid varandra.

Ett vanligt inslag i ångest är just ett flöde av orostankar av slaget ”Tänk om”. Som man inte tycker sig alls kunna styra över. Som irriterar och besvärar då tankarna upplevs som orimliga och närmast meningslösa. Samtidigt som de tar så mycket kraft och tid att förhålla sig till och försöka hantera.

Du har hittat sätt att kunna avleda dina tankar när du tränar och målar. Det visar på en psykisk styrka. Liksom att du också har hittat ett sätt att på egen hand ”stoppa” de flesta av dina ”tvångstankar. Men med tanke på storleksordingen av dina svårigheter, och att de verkar ha pågått ganska länge, är det nog ändå rimligt att du får professionell hjälp för dina besvär. Men jag vill betona det ännu en gång, utifrån en diagnos så att du får adekvat hjälp.

Psykologisk utredning och behandling kan man ibland få på vårdcentralen. Ibland erbjuds detta i första hand på den lokala psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Man kan även vända sig till en privatpraktiserande psykolog men det innebär förstås en högre kostnad.

Et lästips till dig är boken Fri från oro, ångest och fobier av psykologerna Maria Farm Larsson och Håkan Wisung. Boken finns som pocket.

Här kan du läsa mer om:
Ångest
Tvångssyndrom

Varma hälsningar och ta väl hand om dig!