Har min son Aspergers syndrom?

Min son som ska börja i högstadiet till hösten har tydliga likheter med Aspergers syndrom. Sedan ett halvår tillbaka märker jag att han inte tar ansvar och mognar psykiskt i takt med sina kompisar.

Fysiskt är han utvecklad som de jämnåriga men han har emellanåt ett barnsligt beteende han har haft svårt att koncentrera sig i skolan samt är enligt läraren "svårstartad". Jag har varit tydlig med att skolan ska informera hans nya skola/klassföreståndare om att han inte är lat eller nonchalant - han bör få informationen flera gånger för att förstå vad uppgiften går ut på.

Han har också varit mobbad i åk 2-4 varpå vi flyttade vilket verkar ha ökat hans A S liknande beteende, han blev dock inte mobbad i den nya skolan och har en del nya kompisar som han har bytt ut regelbundet beroende på intressen eller att han stundtals "hakar" upp sig på dem. Min son behöver hjälp, skolan känner inte honom tillräckligt och jag behöver flera råd om vart jag kan vända mig. Jag har hört talas om något som heter NP team - det är jag inte så intresserad av - finns det någon annan väg?


Ingrid Gråberg svarar:

NP är en förkortning för neuropsykiatri och Aspergers syndrom hör till de så kallade neuropsykiatriska diagnoserna. Man brukar också prata om Aspergers syndrom, och andra närliggande diagnoser, i termer av utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, men i Sverige används oftast begreppet neuropsykiatri.

Om du vill att din son ska utredas med frågeställningen Aspergers syndrom, så handlar det med andra ord om att göra en neuropsykiatrisk utredning – och det är precis det som ett NP-team sysslar med. Nu finns det inte NP-team överallt. Ibland görs dessa utredningar på en vanlig BUP-mottagning (eller på en allmänpsykiatrisk mottagning när det gäller vuxna) och ibland görs Asperger- och Autismutredningar hos habiliteringen. För den som har råd finns alltid en möjlighet att vända sig till en privat vårdgivare, men det kostar en del. Det framgår inte av ditt brev varför du inte vill vända dig till ett NP-team och inte heller vad du vill ha för hjälp. Vill du att din son ska bli utredd utifrån din misstanke om att han kan ha diagnosen Aspergers syndrom? Eller vill du i första hand ha stöd i din föräldraroll? Eller är du mest bekymrad över att din son inte får tillräckligt stöd i skolan?

Självklart har din son rätt att få den hjälp han behöver i skolan, utan att ha en diagnos. Och självklart har du som förälder rätt att få råd och stöd ändå, men tanken med en utredning är inte bara att ställa en diagnos, utan att försöka förstå sig på hur personen fungerar. Med ökad förståelse blir det lättare att sätta in rätt slags hjälp och ge adekvata råd.

Jag tycker att du ska ta kontakt med närmaste BUP-mottagning och berätta om din son och din oro. Dels kan de på BUP berätta för dig om vem som ansvarar för att utreda där ni bor och hur en utredning går till. Och dels kan personalen där ta ställning till om det finns anledning att gå vidare med en utredning när det gäller din son. När det gäller skolsituationen kan man inte vänta på att en eventuell utredning ska genomföras. Mitt råd är därför att du ber om ett möte med nya läraren/lärarna och försäkrar dig om att de har fått den information de behöver av förra skolan.

Om lärarna har svårt att förstå sig på en elev kan (och bör) de be att få handledning av skolpsykologen.

Här kan du läsa mer om:
Aspergers syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykologutredningar

Vänlig hälsning,