Min syster blir psykiskt misshandlad av sin partner - vad kan jag göra?

Jag har ett syskon vars partner är psykiskt misshandlande, otrogen, elak mot barnen samt går ej att lita på ekonomiskt. Hon blir utnyttjad och har mått mycket dåligt olika perioder.

Jag vet att man ska ta ett steg tillbaka och låta folk leva sitt liv, men jag vet inte vad jag som syskon/moster till de drabbade ska göra längre. Har testat att ta avstånd, både för att jag ej orkar, men även för att låta henne få lite andrum, men då dras hon närmare till personen som misshandlar. Hon har helt isolerats från övriga kontaktnät. Har ni några lösningar?


Anna Karlstedt svarar:

Visst har man väl som släkting eller medmänniska möjligheter att ”lägga sig i” andras livssituationer. Det avgörande för om det är rätt eller fel att göra det är väl framför allt vad saken gäller och hur relationen faktiskt ser ut.

Det finns några generella råd för hur man kan närma sig sådana här svåra samtalsämnen som du beskriver.

Ett första råd är att ta upp frågan vid något tillfälle då du och din syster har det bra. Att starta en diskussion kring detta när du kanske redan är provocerad eller din syster känner sig trängd är dömt att misslyckas.

Ett andra råd är att du främst bör förmedla din vilja att hjälpa, stötta och finnas till. Låt din kritik mot systerns partner stå tillbaka. Fråga på vilket sätt din syster vill och kan ta emot din hjälp.

Ett sista råd är att om du trots allt känner dig tvingad att ta upp din syn på systerns partner så håll dig till saker du ser. Du kan alltså beskriva beteenden du ogillar men du bör inte uttala dig om partnerns personlighet eller egenskaper. Att hålla sig till konkreta saker minskar risken för missförstånd och du undviker att döma ut en person som trots allt är viktig för din syster.

Du tycks vara medveten om risken att ”klampa in” i din systers liv och vikten av att ta hänsyn till hennes integritet. Så länge du är det tycker jag du ska fortsätta påminna henne om att du bryr dig och är beredd att hjälpa henne.

Lycka till!