Psykolog Jenny Klefbom svarar på frågor:

Hur pratar jag med barnen om det nya coronaviruset?



Vad ska föräldrar berätta?

En grundregel är att du ska rikta in dig på barnets frågor mer än att hålla föreläsningar. Du kan skrämma upp barnet genom att berätta sådant som det inte har en tanke på eller är intresserad av. En del barn är tystlåtna och du kanske undrar hur mycket information de har fått. Du kan fråga om de hört om olika saker, i alla fall om barnet är i skolåldern. Du kan själv starta samtalet om det inte självmant kommer med frågor. Men begränsa dig till det som barnet är intresserat av. Du berättar för att öka kunskaperna och det du berättar ska inte vara färgat av känslor. Håll dig till fakta och förmedla inte din egen eventuella oro.

Hur pratar man med barn i förskoleåldern?

Anpassa informationen till åldern. Var väldigt lyhörd för vad barnet vill veta. Du kan ge vederhäftig information men små barn kan inte ta till sig den, förstå procentsatser och sådant. Med små barn handlar det mycket om att lugna. Förmedla att det är de vuxna som ska se till att barn beter sig på rätt sätt. ”Vi kommer att se till så du inte utsätts för fara.” Exponera inte små barn alltför mycket för media, som tv och radio. Det kan ge små barn en skrämmande bild.

Hur pratar man med lite äldre barn?

Ta inte för givet att barn automatiskt är rädda. De kanske mest är nyfikna och intresserade. Var lyhörd. Utgå inte från att det är deras oro du ska hantera utan deras kunskapstörst. Poängtera fakta från vederhäftiga källor som till exempel Folkhälsomyndigheten. Visa var de kan gå in och titta och gör det kanske tillsammans. Lugna och inge hopp. Visa att i Sverige är det tryggt. Vi har väl fungerande samhällsfunktioner och sjukvård och vi kan lita på myndigheterna och deras information kring exempelvis om man ska gå till skolan eller inte. Sätt in det som händer i ett större perspektiv. Det finns medier som riktar sig till barn. Har du svårt att förklara själv så kan det vara en bra källa och titta tillsammans med barnen.

Vad ska man säga om barnen är oroliga för att de eller någon av föräldrarna eller anhöriga ska bli svårt sjuka/dö?

Gör barnen trygga i att de vuxna följer anvisningar från myndigheterna, samarbetar med sjukvården och inte gör riskfyllda saker.

Hur ser man om barn har ångest?

Alla svåra händelser, terrordåd, katastrofer osv. väcker oro. Möt oron med fakta. Många barn ställer frågor eller säger konstiga saker när de är oroliga. Men en del barn är inte så pratsamma och visar istället sin oro genom att de plötsligt byter beteende, och exempelvis får svårt att somna.

Men de flesta barn är inte så oroade. De har fullt upp med sina vanliga liv. Det är en minoritet som oroas av vuxenangelägenheter. De flesta barn litar på att vuxna tar hand om det. Det finns dock en grupp barn som är väldigt oroligt lagda och de kan bli oroliga för lite vad som helst. Tyvärr är det delvis en ärftlig läggning. Så om du själv är en orolig person tänk på vad du förmedlar med exempelvis kroppsspråk. Överför inte din egen oro. Prata hellre med andra vuxna än med ditt barn om din eventuella oro.