Nyårslöften – så håller du dem

På nyårsafton gav hundratusentals svenskar  nyårslöften. Men hur ska du bära dig åt för att hålla dem? Ta först reda på vad är det som bidrar till att du håller fast vid problembeteendet och hur du kan släppa taget om det. Formulera sedan löftena positivt.

När år 2020 närmade sig  tänkte vi på det nya året med hopp om olika slags förändringar. Det är då vi ska äta sundare, besöka vår gamla moster oftare och så vidare.

Vi har ett behov av att ge oss själva nyårslöften. Hoppet att livet ska gestalta sig precis som vi vill ger oss glädje. Det finns en air av magi kring nyårslöften. Vi tror att det blir lättare att uppfylla dem för att de fattas just på nyårsafton. Men många nyårslöften förblir ouppnådda och bryts ganska snart efter att de fattats.

En förklaring är att vi inte är uppmärksamma på de kortsiktiga fördelarna av våra ”problembeteenden”. Nackdelarna brukar upplevas senare. Njutningen när jag äter choklad kommer i stunden (fördel) men att jag går upp i vikt inträffar senare (nackdel).

Ytterligare en sak som vi ofta inte tänker på i vår entusiasm inför den förändring vi vill göra, är att det nästan alltid finns hinder på vägen, när vi ska förändra oss. Inte minst kräver en förändring både tid, fokusering och omlärande innan den blir en ny vana.

Att släppa taget om problembeteendet

Ett första tips inför att fatta ett nyårslöfte är att ta reda på vad du får ut av ditt ”problembeteende”, vad som gör det svårt att släppa taget om det, och att sedan hitta ett annat sätt att få just det.

Ett exempel: du tar några glas vin när du kommer hem på fredag kväll efter arbetsveckan och då stressar du av. Du vill ändra den vanan. Fundera på hur du kan hitta och lära dig att använda ett annat sätt att stressa av innan du fattar ditt nyårslöfte. Då ökar du chansen att lyckas med ditt löfte.

Många undrar vad man kan göra för att lättare kunna hålla sina nyårslöften. Tänk efter om det är det för att du verkligen själv vill eller om det är på grund av någon annan, som du är på väg att fatta ditt nyårslöfte! Hur motiverad du själv är kommer att bli avgörande.

Här är en övning i två steg för att tydliggöra och förstärka din motivation.

Steg 1. Fråga dig på en 10 – poängs skala hur viktig den förändring är som du överväger. Är den jätteviktig för dig (10 poäng) eller bara halvviktig (5 poäng)?

Steg 2. Fråga dig också om hur kommer det sig att du säger den siffran istället för en lägre siffra. Skriv ner dina svar.

Ett annat skäl till att nyårslöften inte fullföljs är att de inte planeras. Därför, och om du har kommit fram till att du vill gå vidare, skriv ner en omsorgsfull förändringsplan. Rikta in dig på en sak i taget. Ha delmål. Belöna dig när du lyckas! Gör ditt förändringsarbete lustfyllt.

» Ladda hem exempel på förändringsplan

Viktigt med positiva nyårslöften

Ha också positivt utformade nyårslöften. Säg exempelvis att du ska äta grönsaker tre gånger i veckan istället för att ha som nyårslöfte att INTE alls äta choklad.

Akta dig för ord som alltid, aldrig och inte! Varför det? Att lova sig själv för mycket av förändring kan paradoxalt nog öka risken för att den inte håller i längden. Brutna löften kan bli en risk för att man på sikt får en självbild som säger att man inte lyckas med saker och ting. 

Hur hanterar man nyårslöften som bryts?

Det är nästan alltid så att vi snubblar på vägen till en förändring. Normalisera bakslagen. Säg till dig själv att DEN HÄR GÅNGEN gick det inte så bra. Våga titta ”misslyckandet” i ögonen. Påminn dig om när du lärde dig cykla. Du ramlade säkert omkull flera gånger innan du kunde cykla utan att behöva tänka på det. Därför bör du nu också resa dig upp och påminna dig om att det du vill uppnå fortfarande är viktigt för dig.

Fråga dig vilka av dina beslut som ledde dig till att det blev ett bakslag? Fokusera på vad du kan göra annorlunda nästa gång! Gör en lärosituation av det som hände. Lycka till!