Jag är utbildad integrativ psykolog och använder mig av det som fungerar, för dig och din situation. I samtal kan det ingå allt från verktyg ur KBT, Motiverande Samtal (MI) och existentiella reflektioner. Man väljer själv vad det är man vill jobba med, exempelvis ett grundproblem med otrygghet i relationer, eller kanske de symptom som uppstått som följd, exempelvis ensamhet, bristande kommunikation eller social ångest. Ibland hittar man vägen till bättre mående och fungerande genom att behandla symptomen, ibland genom att angripa grundproblematiken. Vanliga problemomården som jag jobbat med är nedstämdhet, ångest, sömn, oro och grubblerier, stress, livskriser och sorgereaktioner. Utöver de verksamma delarna i en terapi kan man ofta behöva stöd från sin omgivning. Därför är det viktigt att se situationen ur ett systemiskt/helhetsperspektiv, för att hitta och använda de resurser som finns däri, och som kan underlätta en förändring. Jag har lång erfarenhet av samverkan och arbetslivsrehabilitering, men även proaktiva insatser av hälsoarbete och primvård. Därtill egen chefserfarenhet från både offentlig och privat sektor.

KontaktEric Alderhorn
AdressBjurtjärn Sävviken 4
688 92 Storfors
Mobil0707180019
E-post support@regrowth.se
Hemsida regrowth.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom