Richard, leg. psykolog

Som barn lär vi oss beteenden som hindrar oss i vuxen ålder. Att få syn på det gör ont. Samtidigt hjälper den insikten att få distans till den vi tror att vi är. Vi kan få kontakt med djupare känslor inom oss. Då kan vi känna oss mer levande och mer fria. Dessa positiva effekter av terapin strävar jag att hjälpa mina klienter med. Jag är uppvuxen i England och Frankrike och kan genomföra terapier på engelska, franska och svenska. 
 Ett första möte
Att träffa någon för första gången kan väcka mycket känslor. Det är inte alltid lätt att öppna sig inför en okänd person. Under en första kontakt med mig ägnar vi oss främst åt att tillsammans förstå vad du vill ha hjälp med. Vi kommer därefter överens om hur du vill jobba med ditt problem. Målet är också att du redan vid vår första träff ska få en konkret erfarenhet av hur vi tillsammans kan arbeta med dina besvär. 
 Erfarenhet
Jag är legitimerad psykolog med bakgrund som filosofilärare och telekomentreprenör. Från filosofin har jag med mig en öppenhet för det existentiella perspektivet – vi vill känna att vår tillvaro är meningsfull. Företagandet innebar lagarbete, personalansvar och organisationsförändring. Det gav erfarenhet av pressen inom näringslivet. Som psykolog har jag varit verksam inom vuxenpsykiatri, barnpsykiatri och skolpsykologi. Jag har jobbat med psykoterapi i olika format sedan 2016 på internetpsykiatrin, på BUP, på KRY och på egen mottagning i tre år. Jag erfarenhet av att jobba med olika svårigheter såsom nedstämdhet, ångest, svag självkänsla, insomni, social fobi, dysmorfofobi och tvångsbeteende.
  Så här jobbar jag
 Tillsammans med den som söker hjälp jobbar jag med att få syn på de psykologiska problem som hindrar i vardagen. När vi försöker förstå dessa besvär kan minnen från tidigare perioder i livet dyka upp. Dessa minnen ger en fördjupad förståelse. Likväl är det nuet som står i fokus för terapin. Inte det som har varit. Jag är sedan tidigare skolad inom KBT (kognitiv beteendeterapi) men använder främst ISTDP (intensive short term dynamic psychotherapy) där målet är att uppnå en ökad kontakt med egna känslor. I båda fallen handlar det om att sluta med beteenden som hindrar oss och att vara mer närvarande i nuet. 
  En fundering på vägen
 Vi tänker gärna att allt blir bra om vi bara uppnår ett visst mål. Vi kämpar och kämpar. Det är likväl inte klart om våra ansträngningar handlar om att uppnå ett mål eller om vi försöker undvika ett obehag. Redan i skolan lär vi oss att plugga av rädsla för dåliga betyg snarare än av intresse för ämnena.  För många är det svårt att bromsa in. Mycket i livet har kommit att handla om att undvika ett obehag snarare än att närma sig det som berör. Många av oss  andas inte ens ordentligt. Vi har ofta svårt att säga vad det är vi faktiskt känner. Om vi ändå valde att kliva av några dagar skulle då något bli synligt? Det vi letar efter verkar tyvärr lätt glida oss genom fingrarna. Det är svårt att stanna upp. Lika litet som det går att titta rakt in i solen lika lite går det att tänka klart när hela ens väsen befinner sig i uppror. Frågan är då om det inte är i det lyckliga mötet med någon som erövrat sitt nu som vi kan hitta vårt eget. Därför vill jag uppmuntra den som känner sig vilsen, nedstämd eller besvärad av ångest att söka hjälp hos någon som kan hjälpa till med att få kontakt med de egna känslorna. Så att vi slipper fly ifrån dem. Utan att ens veta vad det är vi är på väg ifrån.

KontaktRichard von Plauen
AdressLångsjöhöjden 47
125 51 Älvsjö
Telefon0708854200
E-post info@medvaro.se
Hemsida medvaro.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Gamla Brogatan 11c
111 20 Stockholm
Län/kommun: Stockholms länSweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
Utbildningar
CORE - fördjupning inom ISTDP, 2020-2023
kursledare Thomas Hesslow (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet 2011-2016
Stockholms universitet (Längd: 5 år)
Ecole Normale Supérieure (Paris) 1987-1989
Studier i Filosofi, (Längd: 2 år)
civilekonomexamen vid HEC (Paris) 1986
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
  • Min praxis ligger i linje med den existentiella psykologin
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • ISTDP
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom