🇸🇪
Sara Ekenstierna är legitimerad psykolog med praktik i Malmö City. Hon var tidigare krönikör på Psykologtidingen och är f n forsknings doktorand på University of Queensland i Australien, där hon är mottagare av Australian Government Research Training Program Scholarship.Sara har nästan 20 års erfarenhet i branschen, huvudsakligen från privat praktik och psykiatri, men även från organisatorisk psykologi. 
Sara är utbildad vid Lunds Universitet och vid University of Victoria i British Columbia, Kanada. Hon har även studerat Genus Vetenskap vid Malmö Universitet. Hennes expertis är inom psychodynamisk korttidsbehandling (STDP) underbyggd av existentiell filosofi. Sara arbetar även med ACT (acceptance commitment therapy); och Mindfulness-based Psychotherapy.Sara har en särskild passion för arbete med: hälsa och välmående; relationer; själv-aktualisering; kriser; förändringsprocesser; personlig och professionell utveckling.Pga av resor i anslutning till nuvarande forskning ser Sara f n bara klienter online. Varmt välkommen att ta kontakt. 
www.ekenstierna.com
🇬🇧
Sara Ekenstierna is founder of Ekenstierna Psykologkonsult and Oakstar Coaching & Consulting. She is s licensed psychologist in practice in Sweden. Sara has a Master of Science in Psychology (5+2 years) from Lund University in Sweden and University of Victoria in British Columbia, Canada. She has in addition studied Gender Science at Malmo University in Sweden. Sara is currently completing a PhD by research at University of Queensland in Brisbane, Australia, where she a recipient of the Australian Government Research Training Program Scholarship. 

Sara has almost 20 years’ worth of experience in the field, spanning private practice, psychiatry and organizational psychology. She focuses on STDP (short term psychodynamic therapy) underpinned by existential thought.  Sara also has experience working with ACT (acceptance commitment therapy) and Mindfulness-based Psychotherapy.Sara is a published writer. She was a columnist for the popular Swedish professional magazine Psykologtidningen. Her work is also published in the daily newspaper Skanska Dagbladet, on LinkedIn, YouTube and on online sites such as the The Psychology Network, Mindfulness and Psychotherapy, and Positive Psychology and Spirituality: The Crossroads.Sara is a frequent speaker at conferences and a fellow of five divisions of the American Psychological Association as well as of the American Philosophical Association. 
Read more: Psychology Today 
www.ekenstierna.com

KontaktSara Ekenstierna
AdressGustaf Rydbergsgatan 16
217 55 Malmö
Telefon040-69 35 615
E-post info@ekenstierna.com
Hemsida www.ekenstierna.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Hela landet
Telefon: zoom
E-post: info@ekenstierna.com
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Doctor of Philosophy - PhD Field of study: Psychotherapy
University of Queensland, Australia, CURRENT (Längd: 4 år)
Women and Men, Male and Female: Gender Studies
Malmö University, Sweden, 1999 (Längd: 0.5 år)
Psychology/Social Sciences
University of Victoria, BC, Canada, 2003 (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet/ Master of Science in Psychology
Lunds Universitet, Sweden, examen/graduated 2007 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Professional development, work related stress and change processes
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
  • Personal development and self-actualization
 • Kris/Katastrof
  • Change processes, separation, work related stress and crisis
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Sara focuses on evidence-treatments, underpinned by Existential-Integrative Therapy; Humanistic Psychoanalysis; STDP (short term psychodynamic therapy); ACT (acceptance commitment therapy); and Mindfulness-based Psychotherapy.
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Transpersonell psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Sara is specifically interested in: health and wellness; relations; self-actualization; stress, crisis and change; personal and professional development.
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom