Sara Ekenstierna

Sara Ekenstierna är legitimerad psykolog med praktik i Malmö City. Hon var tidigare krönikör på Psykologtidingen och är f n forsknings doktorand på University of Queensland i Australien, med en avhandling på ämnet själv-aktualisering i psykoterapi. 
Sara har 15 års erfarenhet i branchen, huvudsakligen från privat praktik och psykiatri, men även från organisatorisk psykologi. Sara är utbildad vid Lunds Universitet och vid University of Victoria i British Columbia, Kanada. Hennes fokus är inom evidens baserade korttidsbehandlingar som bygger på: Existential-Integrative Therapy; Humanistic Psychoanalysis; STDP (short term psychodynamic therapy); ACT (acceptance commitment therapy); och Mindfulness-based Psychotherapy. 
Sara har en särskild passion för arbete med: hälsa och välmående; relationer; själv-aktualisering; kriser; förändringsprocesser; personlig och professionell utveckling. Sara erbjuder f n enbart online terapi pga av forskningsåtagande.
Varmt välkommen att ta kontakt!
www.ekenstierna.com

Presentation in English: Sara Ekenstierna is a licensed psychologist in Sweden, with practice in Malmo City. She was previously columnist for the popular professional magazine Psykologtidningen, and is currently a PhD research candidate at the University of Queensland, with a dissertation on the topic of self-actualization in psychotherapy. Sara has fifteen years’ worth of experience in the field, spanning private practice, psychiatry and organizational psychology. She focuses on evidence-treatments, underpinned by Existential-Integrative Therapy; Humanistic Psychoanalysis; STDP (short term psychodynamic therapy); ACT (acceptance commitment therapy); and Mindfulness-based Psychotherapy. Sara is specifically interested in: health and wellness; relations; self-actualization; stress, crisis and change; personal and professional development. 
Do not hesitate to reach out! 
www.ekenstierna.com 

KontaktSara Ekenstierna
AdressGustaf Rydbergsgatan 16
217 55 Malmö
Telefon040-69 35 615
E-post admin@ekenstierna.com
Hemsida www.ekenstierna.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Doctor of Philosophy - PhD Field of study: Psychotherapy
University of Queensland, Australia, CURRENT (Längd: 4 år)
Women and Men, Male and Female: Gender Studies
Malmö University, Sweden, 1999 (Längd: 0.5 år)
Psychology/Social Sciences
University of Victoria, BC, Canada, 2003 (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet/ Master of Science in Psychology
Lunds Universitet, Sweden, examen/graduated 2007 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Professional development, work related stress and change processes
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
  • Personal development and self-actualization
 • Kris/Katastrof
  • Change processes, separation, work related stress and crisis
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Sara focuses on evidence-treatments, underpinned by Existential-Integrative Therapy; Humanistic Psychoanalysis; STDP (short term psychodynamic therapy); ACT (acceptance commitment therapy); and Mindfulness-based Psychotherapy.
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Transpersonell psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Sara is specifically interested in: health and wellness; relations; self-actualization; stress, crisis and change; personal and professional development.
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom