Leg. Psykolog Agnes Botond

Jag är legitimerad psykolog (1996), specialist inom klinisk psykologi, med flera decenniers erfarenhet av psykologarbete, mestadels i form av arbete med psykoterapi. Exempel på mina områden är: kris- och trauma, depression, ångest, låg självkänsla, tvångsproblematik, känslomässig instabilitet, existentiella frågor, även relationssvårigheter och parterapi. Jag tar emot mina klienter på min mottagning på Södermalm, men erbjuder även videoterapi. Jag har lång arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatri, beroendevård och geriatrisk verksamhet (minnesutredningar och närståendestöd).

Vid sidan av mina heltidsanställningar tog jag hela tiden emot även privata klienter på min mottagning. Nu efter min pensionering  jobbar jag endast inom min egen praktik. Oftast arbetar jag med personer som upplever ångest, kris, sorg, relationssvårigheter eller  depression. Jag har mångårig erfarenhet av klienter med annan språklig och/eller kulturell bakgrund och har exempelvis hjälpt dem att hantera kulturkrockar inom familjen. Jag har också flera års erfarenhet av neuropsykologiska utredningar. Jag jobbar även med par som behöver hjälp. Jag flyttade till Sverige från mitt hemland Ungern för 41 år sedan, med färdiga lärar- och forskarutbildningar i bagaget. I Sverige skaffade jag mig psykologutbildning och -legitimation. Jag har även i 13 år undervisat på svensk högskola bl. a. i ämnen som psykologi, hälsopsykologi, kulturell psykologi, psykiatri, kris/sorg och gerontologi.

Under mer än 20 år har jag ofta hållit föreläsningar om hälsans och psykologins kulturella aspekter. 2017 författade jag en monografi i ämnet ”kulturell psykologi” (Studentlitteratur). Jag väljer arbetsmetod utifrån klientens behov, en metod som brukar kallas ”eklektisk”. Har utbildning och erfarenhet inom flera riktningar, från psykodynamiska metoder (PDT) till kognitiv beteendeterapi (KBT). I min verktygslåda finns bl.a. även Metakognitiv terapi (MCT), Acceptance and Commitment Therapy  (ACT), existentiell terapi samt utredning och behandling utifrån anknytningsteori. Jag har erfarenhet även av att arbeta med coaching i arbetsrelaterade och privata sammanhang. Jag är anhängare till s.k. positiv psykologi, där fokus läggs inte bara på klientens problem utan även på dennes styrkor.

Jag arbetar ofta med hemuppgifter så att klienten kan arbeta med sig själv även mellan samtalen. Vid ett första möte önskar jag att mina klienter kort presenterar de viktigaste livshändelserna de varit med om. Efteråt redovisar klienten varför hen söker psykologhjälp just vid detta tillfälle och vad som förväntas av kontakten. Utifrån dessa uppgifter gör jag en uppskattning om vilken hjälp jag kan erbjuda. Ofta får klienten med sig någon hemuppgift att arbeta med redan efter det första mötet. Om klienten vill fördjupa sig ytterligare i sitt arbete med sig själv ger jag tips på böcker och dylikt som passar. I början rekommenderar jag oftast att ses en gång i veckan, men jag är flexibel och anpassar mig till mina klienters önskemål och möjligheter.

KontaktAgnes Botond
AdressFramnäsbacken 18, lgh 1302
171 66 Solna
Telefon0739317964
E-post botondagnes48@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Framnäsbacken 18
171 66 Solna
Telefon: 073-9317964
E-post: botondagnes48@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Solna, Sweden
Språkkunskaper
 • French
  hyfsat bra, men utan erfarenhet på franska i yrke
 • Hungarian
  modersmål
Utbildningar
lärarutbildning
från Ungern (Längd: 5 år)
forskarutbildning (pedagogik)
utomlands + Sverige (Längd: > 6 år)
geropsykologi
för psykologer, 5 p. (Längd: < 0.5 år)
kurser och vidareutbildningar i neuropsykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • t ex vid demens eller stroke
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
  • många års erfarenhet
 • Kristerapi
  • många års erfarenhet
 • Parterapi
  • många års erfarenhet
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • lång erfarenhet från psykiatri, företagshälsovård, beroendevård, äldre
 • Fobier
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
  • forskar, utbildar, klinisk erfarenhet
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
  • utredning av vuxna, neuropsykiatriska frågeställningar som ADHD, Asperger
 • Personlighetsstörningar
  • inom vuxenpsykiatri
 • Psykiska störningar
  • inom vuxenpsykiatri
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
  • invandrare samt vid utmattningsdepression
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom