KontaktAgnes Granberg
E-post agnes@insidan.se
Legitimation leg. Psykolog

Jag arbetar med terapi utifrån metoderna KBT, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), schematerapi och klinisk hypnos. Val av metod görs i en dialog med klienten. Då jag även är utbildad inom och länge arbetat med yoga, pilates, dans och som personlig tränare så kan jag gärna ta hjälp av kroppen i det terapeutiska arbetet om det är av intresse för klienten.

Jag tar även uppdrag med syfte att t.ex. planera, projektleda eller vara ett stöd i genomförandet av interventioner inom området hälsa på gruppnivå. I dessa uppdrag har jag nytta av att vid sidan av min psykologexamen även ha en politices kandidatexamen/fil. kand i Statsvetenskap vilken jag valt att rikta mot hälsopolitik och hälsoekonomi.

Jag är en av de verksamma psykologerna på företaget Psykologiteamet som erbjuder KBT-behandling med legitimerade psykologer i Lerums kommun samt över Internet via videokonferens. Företaget genomför även neuropsykiatriska utredningar i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings, Dalarnas, Västmanlands och Västernorrlands län samt skräddarsyr handledning utifrån inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi.

Psykologiteamet genomför också organisationskonsultuppdrag utifrån arbetsmetoden OBM samt uppdrag gentemot organisationer för att främja friskvård, t.ex. genom individanpassade insatser och föreläsningar/workshops om stress, sömn och god kommunikation.

KontaktAgnes Granberg
AdressÖstra Annekärrsvägen 1B
443 72 Gråbo
Telefon073-6198366
E-post info@psykologiteamet.se
Hemsida www.psykologiteamet.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Östra Annekärrsvägen 1B
443 72 GRÅBO
Län/kommun: Västra Götalands län, Lerum
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
Politices kandidatexamen, Uppsala universitet
Psykologprogrammet, Uppsala Universitet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom