Leg. psykolog, KBT-terapeut. Under specialisering inom hälsopsykologi. Har arbetat med hälsa sedan 2007 och som psykolog sedan 2013. I arbetet som psykolog har Agnes erfarenhet från verksamhetsutveckling, konsultativa uppdrag gentemot organisation och andra yrkesgrupper, primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skola samt barn- och mödrahälsovård. Hon har många års erfarenhet av att arbeta individuellt med klienter och familjer, av att föreläsa, anordna kurser och leda grupper.

Stresshantering & behandling av stressrelaterade problem, smärta, sömnproblem
Ett område Agnes forskat kring och arbetat mycket med är stresshantering och stressrelaterad ohälsa så som exempelvis utmattning. Sömnproblem och långvarig smärta kan uppstå i samband med kort intensiv eller långvarig stress men också av andra anledningar.

KBT-terapi för individer och familjer; graviditet, IVF, föräldrastöd
I arbetet med individuella kontakter så utgår Agnes från sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Utöver KBT så har hon flera fortbildningar inom andra behandlingsformer och arbetar bl.a. med ACT, mindfulness, visualisering och yoga för psykologisk behandling. Har även studerat motsvarande ett års heltidsstudier av klinisk sexologi vid Göteborgs universitet och arbetar utifrån detta med bl.a. stöd under IVF-behandling och behandling av vaginism och vestibulit. Är väl inläst på och engagerad i att skapa gott stöd förr de som behöver samtala om rollen som förälder eller de som planerar för att bli föräldrar, vid förlossningsförberedelse, behandling av förlossningsrädsla samt upplevelser av att bli och vara adoptivförälder/fosterförälder samt att själv vara adopterad. 

Hälsopsykologi; fysisk aktivitet för psykisk hälsa, yoga och mindfulness
Idag har den vetenskapliga kunskapen blivit allt större kring hur fysisk träning, kost, yoga och meditation kan berika och ibland vara grunden i arbetet med psykisk ohälsa och i strävan att främja hälsa och förebygga ohälsa. Agnes arbetar med kurser, föreläsningar och individuella kontakter där hon kan använda både sin kunskap som psykolog och erfarenheten från de många år inom tränings- och hälsobranchen där hon bl.a. utbildat sig inom och arbetat med personlig träning, yoga, pilates, hälsorådgivning och kurser i t.ex. andning och mindfulness. 

Arbete med organisationer
Har ett stort intresse för att förstå människan och hur kunskap om människans psykologi kan hjälpa oss att skapa fungerande grupper, arbetsplatser och i förlängningen ett gott samhälle. För att få en fördjupad och bred kunskap om sambanden mellan människan, organisationer och samhället valde Agnes att parallellt med det fem-åriga psykologprogrammet även studera det tre-åriga politices kandidatprogrammet som innehöll bl.a. studier i statsvetenskap, ekonomi, hälsoekonomi, statistik och förvaltningsrätt. Hon har även studerat universitetskurser inom konfliktvetenskap, gruppdynamik och internationella relatoner. Hon brinner för att finna smarta lösningar på samhällsnivå, hos företag och andra organisationer, som gör att mål lättare kan nås, att människor kan må bra tillsammans och uppleva sin vardag som mer meningsfull.

KontaktAgnes Granberg
AdressNorra liden 9
411 18 Göteborg
Telefon073-6198366
E-post agnes@psykologiteamet.se
Hemsida www.psykologiteamet.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Norra liden 9
411 18 Göteborg
Telefon: 0736198366
E-post: info@psykologiteamet.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Östra Annekärrsvägen 1B
443 72 GRÅBO
Län/kommun: Västra Götalands län, Lerum
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
Politices kandidatexamen, Uppsala universitet
Psykologprogrammet, Uppsala Universitet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
KontaktAgnes Granberg
E-post agnes@insidan.se
Legitimation leg. Psykolog