Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut med lång och bred erfarenhet av arbete med vuxna, ungdomar och barn. Jag arbetar med psykoterapi, både långtids- och korttidsbehandling, krissamtal, psykoterapihandledning, samt rådgivning. Även handledning till andra yrkesgruppe ges. 

KontaktAgneta Ahlgren
AdressNordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Telefon0707-16 42 37
Mobil0707-16 42 37
E-post agneta-ahlgren@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Telefon: 0707-164237
E-post: agneta-ahlgren@hotmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Utbildningar
Psykologutbildning
Legitimerad psykolog
Pyskoterapeututbildning
Legitimerad psykoterapeut

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom