Leg psykolog och leg psykoterapeut med lång och bred erfarenhet. Arbetar med vuxna, ungdomar och barn. Även familjer och par. Psykoterapi, både långtids- och korttidsbehandling, krissamtal, psykologutredningar, psykoterapihandledning. Även handledning till andra yrkesgrupper. Konsultation och utbildning. För företag: krisberedskap, rekrytering och personalstödjande åtgärder

KontaktAgneta Ahlgren
AdressBögatan 50 b
412 72 Göteborg
Telefon0707-16 42 37
Mobil0707-16 42 37
E-post agneta-ahlgren@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Telefon: 0707-164237
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom