KontaktAgneta Johansen
AdressGripgatan 38
392 30 Kalmar
Telefon070-2983464
E-post agneta.johansen@home.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Malmbrogatan 8
392 35 Kalmar
Telefon: 070-2983464
Län/kommun: Kalmar länSweden
Språkkunskaper
 • Swedish
Utbildningar
Handledarutbildning
Deltidsstudier (Längd: 2 år)
Leg psykolog
(Längd: 5 år)
Leg psykoterapeut
Halvtidsutbildning (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom