Du som vill tala med en erfaren psykoterapeut för t ex nedstämdhet, en kris, oro, relationsproblematik, sviktande självkänsla, personlighetsproblematik, utbrändhet m m välkommen att kontakta mig. Jag lägger stor vikt vid att finna vägar som passar den enskilda individen.
Jag har många års erfarenhet både från psykiatrin och som privatpraktiker.
Arbetar med både långa och korta kontakter, med psykoterapi, konsultation och handledning.

KontaktAgneta Rolf
AdressBondegatan 69, 5 tr
116 34 Stockholm
Telefon08 - 720 11 27
Mobil070 - 278 47 02
E-post agnetarolf@telia.com
Hemsida www.agnetarolf.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Psykologmottagning Tjärhovsgatan 18 nb
116 21 Stockholm
Telefon: 070-278 47 02
E-post: agneta.b.rolf@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Steg II, handledarutbildning, rorschachkompetens,barn-och ungdomspsykoterapiutbildning steg I ungdomspsykoterapiutbildn (Steg I)
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • Utmattningsdepressioner, stöd
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Barnterapi
  • ungdomar
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • ungdomar
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom