Agneta arbetar med personlig utveckling, kris- och sorgebearbetning samt coachning. Samtalsterapi, personlig resursanalys (testning) och utvecklingsplan kan erbjudas.

KontaktAgneta Rosenquist
AdressSkarpövägen 10
185 91 Vaxholm
Mobil070 749 07 20
E-post agneta@rosenquist.org
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Surbrunnsgatan 54
113 48 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
Utbildningar
Personlighetsbedömning
Sv Rorschachföreningen och Ericastiftelsen (Längd: 3 år)
Psykologexamen
Stockholms Universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapiutbildning
Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU) (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi

Utvecklingsinsatser för individ, grupp och organisation
Chefscoachning, ledningsgrupper och team, förändringsprocesser mm.
www.rosenquist.org

KontaktAgneta Rosenquist
E-post agneta@rosenquist.org
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Surbrunnsgatan 54
113 48 Stockholm
Telefon: 070 749 07 20
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
Utbildningar
Fil kand
Franska, italienska, psykologi och pedagogik Sth Universitet (Längd: 3 år)
Personlighetsbedömning
Personlighetsteori, testinstrument (bl a Rorschach, ORT, Wartegg samt anlagstester), Sv Rorschachföreningen och Ericastiftelsen. (Längd: 3 år)
Psykologexamen
Stockholms Universitet
Psykoterapiutbildning
SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)