Jag har två mottagingar, en i Vallentuna och en Stockholm, jag har även lång och mycket god erfarenhet av terapi via telefon.

Jag är psykodynamiskt utbildad i grunden, men har sedan vidareutbildat mig inom kognitiv beteendeterapi.

KontaktAgneta Sellgren
AdressTomtebogatan 6a
Stockholm
Telefon0739392553
E-post agneta.sellgren@psykolog.net
Hemsida www.norrortspsykologen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Telefonterapi
Tomtebogatan 6A
Stockholm
Telefon: 0739392553
E-post: agneta.sellgren@psykolog.net
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Rosendalsslingan 2
186 33 Vallentuna
Telefon: 073 939 25 53
E-post: agneta.sellgren@psykolog.net
Län/kommun: Stockholms län, Vallentuna
Utbildning
Psykologprogrammet Stockholms Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom

Jag arbetar utifrån en existentiell grundsyn, men har min grundläggande utbildning i såväl kognitiv som psykodynamisk teori. Jag arbetar med behandling av akuta kriser, men även av obearbetade äldre kriser. Jag arbetar också med vägledningssamtal, familjerådgivning, parterapi, psykologiska utredningar av barn samt handledning av personal inom skola och sjukvård. Jag tar emot klienten på en mottagning vid St:Eriksplan och jag har även en mottagning i Vallentuna, dit det finns och goda kommunala kommunikationer från såväl Stockholm som Uppsala. Jag har en bred erfarenhet och i den behandlande verksamheten arbetar jag främst med livskriser, nedstämdhet, ångestproblematik, relationsproblem och personlighetsutveckling. Jag har också stor erfarenhet av psykologiskt arbete inom skolan. Vilket innebär att jag bland annat genomfört många psykologiska utredningar av de svårigheter som kan ligga i vägen för en god utveckling för barnet under de viktiga skolåren. Jag bedriver även korttidsterapi med barn i 8-18 år.

KontaktAgneta Sellgren
AdressRosendalsslingan 2
186 33 Vallentuna
Telefon073-939 25 53
E-post agneta.sellgren@psykolog.net
Hemsida http://www.norrortspsykologen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Telefon
Telefon: 0739392553
Tomtebogatan 6A
113 39 Stockholm
Telefon: 073-939 25 53
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Rosendalsslingan 2
186 33 Vallentuna
Telefon: 073-939 25 53
Län/kommun: Stockholms län, Vallentuna
Utbildningar
Grundkurs i MI (motiverande samtal)
(Längd: < 0.5 år)
Personalhandledning
(Längd: < 0.5 år)
Psykologprogrammet
Psykodynamisk inriktning (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Gestaltterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Missbruk
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Missbruk
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom