Moment Psykologi är en privat psykologmottagning som ger professionella insatser och personligt bemötande! Vi arbetar med bedömningar, psykoterapi, rådgivning, coachning, neuropsykologiska bedömningar, handledning och utbildning.

Våra tjänster ger kännbar förändring och mätbara resultat. Tillsammans skapas tid för utveckling och förändring.

Vårt arbete utgår ifrån evidensbaserade metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Inom det neuropsykologiska området arbetar vi med moderna testmetoder som har hög tillförlitlighet.

Hos oss finner du legitimerade psykologer med gedigen kunskap och mångårig erfarenhet. Läs mer på: momentpsykologi.se

KontaktAlexandra Arnberg
AdressKammakargatan 62, 3 tr
111 24 Stockholm
Telefon08-533 315 43
Mobil0702 51 21 51
E-post alexandra@momentpsykologi.se
Hemsida www.momentpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Kammakargatan 62, 3 tr
111 24 Stockholm
Telefon: 08-533 315 43
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
Legitimationsgrundande praktisk tjänstgöring för psykologer 2004-2005
Legitimerad psykolog 2005
Psykologprogrammet Linköpings universitet
Psykologexamen 2004 (Längd: 5 år)
Psykoterapeutisk grundläggande utbildning Göteborgs universitet 2006-2008
Kognitiv beteendeterapi, KBT inriktning barn och ungdomar (Längd: 2 år)
Psykoterapeutprogrammet Stockholms universitet 2008-2011
Kognitiv beteendeterapi, KBT Legitimerad psykoterapeut 2011 (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • KBT, Neuropsykologi, rådgivning, handledning, utbildning
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom