Titta gärna in på min hemsida http://www.psykologalexandrasourander.se. Där står mer om mig och mina tjänster. /Leg. psykolog och hypnoterapeut Alexandra Sourander.

KontaktAlexandra Sourander
Adressc/o HumaNova, Klostergatan 9
222 22 LUND
Telefon0739674254
Mobil0739674254
E-post alexandra.sourander@gmail.com
Hemsida http://www.psykologalexandrasourander.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
c/o HumaNova, Klostergatan 9
222 22 73
Telefon: 0739674254
E-post: alexandra.sourander@gmail.com
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
c/o HumaNova, Klostergatan 9
222 22 LUND
Telefon: 0739674254
E-post: alexandra.sourander@gmail.com
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
Utbildningar
Fil. kand. Lunds Universitet
(Längd: 2 år)
Hypnoterapeut
(Längd: 3 år)
Psykologprogrammet Lunds Universitet
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Hypnosterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom