Medicinskt-Psykologiskt Specialist Service
Alfred Franzkeit • Leg. Psykolog
Jag har varit i mer än 30 år verksam som psykolog. Efter min Psykologexamen i början av 80 talet flyttade jag till Vimmerby för att medverka i dåtidens psykiatrireform dvs. uppbyggnaden av lokala psykiatriska öppenvårdssektorsteam. Under den tiden läste jag också till min specialistutbildning och tog 1988 min examen som leg. Psykoterapeut. Mitt företag MPS Medicinskt-Psykologiskt Specialist Service AB, förkortat MPS AB, grundade jag 1990 och är sedan dess huvudsakligen verksam som organisationspsykolog och handledare. Jag har dock viss mottagningsverksamhet kvar. Under hela min yrkesverksamma tid har jag regelbundet vidareutbildat och fortbildat mig. Detta gäller inte minst att hålla mig ajour med den aktuella forskningen och teoribildningen inom mitt arbetsområde. Jag har således utöver den ursprungliga psykodynamiska grundutbildningen också tillägnad mig kunskaper inom andra teoriskolor som den kognitiva, systemteoretiska etc.

KontaktAlfred Franzkeit
AdressDrottninggatan 13
598 37 Vimmerby
Telefon049212349
Mobil0706210630
E-post alfred.franzkeit@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Arbetslivets psykologi
Klinisk psykologi
Besöksadress
Gästgivaregatan 14 B
598 21 Vimmerby
Telefon: 0492 123 49
Län/kommun: Kalmar län, Vimmerby, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  flytande
 • German
  flytande (modersmålet)
Utbildning
Organisationspsykolog & Handledare
Universitet Linköping (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom