Mitt födelsenamn är Horandokht, men i vardagligt tal kallas jag Hori. Är född och uppvuxen i Iran och kom till Sverige 1985.

KontaktAlla Hori
AdressVarvsgatan 23, 3tr
117 29 Stockholm
Telefon070-8775597
Mobil070-8775597
E-post horialla@gmail.com
Hemsida Psykolog &Psykoterapeut Hori Alla AB
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Varvsgatan 23, 3tr
117 29 Stockholm
Telefon: 070 8775597
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Persian
Utbildningar
2005 påbörjade jag min psykoterapi utbildning vid S:t Lukas utbildningsinstitut och fick Psykoterapeutexamen (60 poäng) 2008.
Utbildning var på halvfart. (Längd: 3 år)
Höstterminen 2003 och vårterminen 2004 deltog jag i en Seminarieserie och förläsningar i Traumateori och krisbehandling (5 poäng) vid ERICASTIFTELSEN, Stockholm
(Längd: < 0.5 år)
Psykolog-utbildning vid universitet i Tehran. 1971 tog jag psykolog-examen.
Efter 9 årig grund- och mellanskolan samt 3-årig naturvetenskaplig gymnasieskola fortsatte jag psykolog utbildning. (Längd: 4 år)
Vårterminen 1988 påbörjade jag mina kompletterande studier i Psykologi (80 poäng) vid Uppsala Universitet och tog psykologexamen 16 jan-1995.
Min psykologexamensuppsats handlar om Ätstörningar.11 jan-95 påbörjade jag min PTP-tjänst vid Järva barn och ungdom psykiatrin . (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Rökavvänjning
 • Trauman
KontaktAlla Hori
AdressVarvsgatan 23, 3tr
117 29
Telefon070-8775597
Mobil070-8775597
E-post horialla@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Varvsgatan 23, 3tr
117 29 Stockholm
Telefon: 070 8775597
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Persian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar