KontaktAnders Waaranperä
AdressLovisebergsvägen 10c
722 19 Västerås
Telefon070-2712574
E-post anders_w13@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Lovisebergsvägen 10c
722 19 Västerås
Län/kommun: Västmanlands län, Västerås, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledar- lärarutbildning
Kognitiv Psykoterapi (Längd: 3 år)
Psykologutb.
Psykodynamisk steg 1 (Längd: 5 år)
Psykoterapeututb.
Kognitiv psykoterapi (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
  • (11 år)
 • Familjerådgivning
  • (10 år)
 • Familjeterapi
 • Kris
  • (10 år)
 • Parterapi
  • (10 år)
 • Sex och samlevnad
  • (10 år)
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • (10 år)
 • Kris/Katastrof
  • Har arbatat tio år inom vuxenpsykiatrin och då vid olika tillfällen arbetat med den här typen av ärenden. (10 år)
 • Anhörigstöd
  • (10 år)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • (10 år)
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
  • (10 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Se ovan (10 år)
 • Brottsoffer
  • (10 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • (10 år)
 • Fobier
  • (10 år)
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Personlighetsstörningar
  • (10 år)
 • Psykiska störningar
  • (10 år)
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
  • (10 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • (10 år)
 • Tortyroffer
 • Ångestsyndrom
  • (10 år)