Se www.ppab.eu

KontaktAnders Wahlberg
AdressNygatan52 B
931 30 Skellefteå
Telefon070-5520707
Mobil070-5520707
E-post anders.wahlberg@praktiskpsykologi.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Nygatan 52 B
931 30 Skellefteå
Telefon: 070-5520707
Län/kommun: Västerbottens län, Skellefteå
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
Grundutbildning (Längd: 5 år)
Diverse utbildningar
Påbyggnad inom flera områden (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Konsult 20 år
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Försäkringskassan som stor kund 15 år)
 • Arbetsmiljöarbete
  • Utredningar,konsultation, konflikt (15år)
 • Krishantering
  • Lång erfernhet (15 år)
 • Ledarutveckling
  • Individuellt och i grupp 12 år)
 • Urval och rekrytering
  • Inriktning mot mindre företag (12 år)
 • Utveckling av organisationen
  • Utveckling och konflikthantering (12 år)
 • Kris/Katastrof
  • Diverse (12år)
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • God erfarenhet (20 år)
 • Krisjour
  • Finns tillsammans med nätverk (15 år)
 • Kristerapi
  • Lång erfarenhet (15 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Rehabilitering
  • Mycket god egen kompetens och brett nätverk (15 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • God erfernhet och väl utarbetade program (15 år)
 • Ångestsyndrom
  • Väl utarbetade program (15år)