www.andersakerblom.com
KontaktAnders Åkerblom
AdressLinnégatan 20
114 47 Stockholm
Telefon0707-30 56 92
E-post anders_akerblom@hotmail.com
Hemsida www.andersakerblom.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Holländargatan 23
111 60 Stockholm
Telefon: 0707-305692
E-post: anders_akerblom@hotmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Kungsgatan 2 B
223 50 Lund
Telefon: 0707-30 56 92
E-post: anders_akerblom@hotmail.com
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR II
(Längd: < 0.5 år)
Kognitiv psykoterapiutbildning
Legitimationsgrundande utbildning vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi (Längd: 3 år)
Psykologutbildning
Legitimationsgrundande universitetsutbildning (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom