Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut. Arbetar på en mottagning i centrala Lund. Jag arbetar med psykoterapi och samtalsbehandlingar för vuxna, barn och ungdomar. Har varit kliniskt verksam inom vuxen- och barn-, ungdoms- psykiatrin. Arbetar nu enbart i privat verksamhet. Ger psykologisk konsultation/handledning till personalgrupper.
Tar gärna emot studenter för utbildningspsykoterapi. Läs mer på hemsidan; www.drotten.com

KontaktAnette Johansson Rödholm
AdressKävlingev. 1
222 40 Lund
Telefon0709-532661
Mobil0709-532661
E-post aj.rodholm@lsn.se
Hemsida www.Drotten.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Drottensg. 2
222 23 Lund
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Legitimationsgrundande psykoterapiutbildning, Göteborgs psykoterapi institut/psykoanalytiskt orienterad psykoterapi
Leg Psykoterapeut (Längd: 3 år)
Psykologlinjen, Lunds universitet
Leg Psykolog (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Psykologisk konsultation/handledning till arbetsgrupper.
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Har arbetat på BUP/öppenvård Lund 1998-2007
 • Adoption
 • Barnterapi
 • Handledning
  • Psykologisk konsultation/handledning till arbetsgrupper som arbetar med barn.
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi