Jag är psykolog sedan snart 40 år med psykodynamisk utbildning i grunden. Min psykoterapiutbildning är grundad i systemisk och kognitiv terapi. Jag har även vidareutbildning i KBT och mindfulness. Jag har erfarenhet av av arbete inom BUP och vuxenpsykiatri och arbetar gärna med bl a kriser, depressioner, ångest, konflikter, utmattningssyndrom och existentiella frågor både individuellt och med par eller anhöriga. Mina värdeord är respekt och värdighet. Välkomna att höra av er!

KontaktAnita Gyllenstein
AdressÅsögatan 166
116 32 Stockholm
Telefon0733584270
E-post anita.gyllenstein@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsgatan 29, 5 tr
111 58 Stockholm
Telefon: 0733-584270
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning på systemisk och salutogen grund
tre terminer
leg psykolog 1986, leg psykoterapeut 1991
vidareutbildningar i kognitiv terapi, KBT, existentiell psykoterapi, neuropsykiatri, handledning

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom