Erfarenhet
Jag heter Ann Bäckman Barbäck är och leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, personalhandledare, handledare i psykoterapi och sexolog.

Min erfarenhet av att arbeta som psykolog, psykoterapeut och handledare är både bred och lång. Jag har under årens lopp arbetat både med vuxna, unga vuxna, par, föräldrar, barn och ungdomar bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, mödra- och barnhälsovård, habilitering, förskolan, skola, sjukhus, privata psykoterapimottagningar och under många år med barn och ungdomar (deras föräldrar och personal) som har olika typer av synnedsättning.

Jag har också bland annat handlett och undervisat inom socialtjänst, skola (förskola, grundskola, särskola och gymnasium), psykiatriska mottagningar (BUP och vuxen), svenska kyrkan, psykologiska institutionen och specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Allmänt
I mötet med människor tycker jag att det är viktigt att betrakta sig själv och omgivningen med empati och humor. När jag möter människor i olika svåra livssituationer har jag ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan att väja för det som kan vara svårt.

Psykoterapi och samtal
Min inriktning som psykoterapeut är psykodynamisk där utgångspunkterna ligger i ett mentaliserande och relationellt förhållningssätt med affektfokus. Det viktigaste för mig är att människan är i centrum som en helhet: kropp, psyke, själ. EMDR är ett användbart och kompletterande verktyg såväl som mindfulness, avslappning och stabiliserande tekniker. 

Psykologutredning
Psykologutredningar är ett viktigt verktyg för att få vetskap kring utveckling, neuropsykiatriska och personlighetsmässiga frågeställningar. Det är viktigt att lyfta fram både resurser och hinder med ett empatiskt förhållningssätt.

Handledning och konsultation
Som handledare och konsult är mitt förhållningssätt att möta personal där de är, att ge dem möjlighet att få reflektera, öka sin kunskap om sig själv och sina patienter/klienter/ärenden. Min ambition är att det ska ge den handledde en känsla av att de flexibelt kan välja bland flera tänkbara perspektiv och lösningar. Under handledningen bör den handledde känna sig sedd, bekräftad och efter handledningstillfället känna att de har med sig något nytt som de har användning av i sitt arbete, men också i sitt privata liv.

Utbildning och föreläsning
Som utbildare och föreläsare är mitt arbetssätt interaktivt och i dialog med deltagarna.
Mina ämnen rör sig främst kring relationer, barns och vuxnas psykologiska utveckling, anknytning, mentalisering, motivation, psykoterapi och behandling, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, funktionsnedsättningar, självmedkänsla, föräldraroll, förhållningssätt, personal, barnperspektiv mm

KontaktAnn Bäckman Barbäck
AdressVallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8
116 31 Stockholm
Telefon070-4553568
E-post annbarback@gmail.com
Hemsida www.backmanbarback.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, Vasaparken
113 61 Stockholm
Telefon: 070-4553568
E-post: annbarback@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Neurofeedback
Kursledare och handledare: Anna Hallberg Psykologerna på Södermalm
Grundkurs i Hypnos
SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH (Längd: 0.5 år)
Mindfulness instruktör
Utbildad vid Mindfulnesscenter (Längd: 0.5 år)
EFT - Emotionell fokuserad parterapi
Grundutbildning, genom EFT Center Stockholm
Handledarutbildning i psykoterapi - 30hp
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen jan 2017 - jan 2019 (Längd: 2 år)
Sexologi för psykoterapeuter
Motsvarar 10 hp (Längd: 1 år)
Personalhandledning och konsultationsmetodik
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen - 15 hp (Längd: 1 år)
EMDR
Eye movement desensitization and reprocessing
Specialist i klinisk psykologi
Psykologförbundet (Längd: 3 år)
Mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar
Ericastiftelsen, 15 hp (Längd: 1 år)
Psykoterapeut
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen - 90 hp (Längd: 3 år)
Personlighetsdiagnostik: Rorschachmetoden
Ericastiftelsen 30p/45hp (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Mentaliseringsbaserad, affektfokuserat med relationell inriktning
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom