Jag är legitimerad psykolog sedan -02 och har erfarenhet från företagshälsovården där jag bland annat arbetat med stresshantering, sömnproblematik, chefshandledning, konflikthantering och andra typer av arbetsrelaterade frågeställningar.
Vidare har jag arbetat med behandlingsarbete (KBT) avseende problem som panikångest, depression, social fobi, tvångsproblematik, eller andra svårigheter i livet. Jag arbetar även sedan några år med parterapier, enligt utprövade tekniker.

KontaktAnna Bennich Karlstedt
AdressVästerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Telefon0738-200 250
E-post anna@bennichkarlstedt.se
Hemsida www.bennichkarlstedt.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Västerlånggatan 27
111 29 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Leg psykolog
Inriktning Kognitiv Beteendeterapi (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Bred erfarenhet ifrån flera år inom företagshälsovården
 • Arbetsmiljöarbete
  • Arbetat med chefsutbildningar avs psykosociala arbetsmiljöfrågor
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
  • Psykoterapier
 • Utveckling av organisationen
  • Utbildad i OBM (Organisational Behavior Management)
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
  • Handledning av personal som arbetar med barn
 • Kris
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
  • Handledning av lärare
 • Krisarbete
 • Mobbning
  • Kränkande särbehandling i skolan av såväl elever som lärare
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • Erfarenhet sedan Tsunamin och arbete med hemkommande på KS
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Erfarenhet ifrån kriser på arbetsplatser
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom