Leg psykolog och leg psykoterapeut. Vidareutbildning även i barndiagnostik och fokuserad gruppterapi. Stor erfarenhet av utredning och behandling med ungdomar i öppen- och slutenvård - även vid kriminalitet, missbruk och psykiatrsik problematik. Även utbildningar och föreläsningar för behandlingspersonal. Erbjuder utredningar, samtal och psykoterapi (individuellt eller i grupp) för barn, ungdomar och vuxna samt handledning, konsultation, utbildning och föreläsningar. Även kris- och stödinterventioner samt företagshälsovård.

KontaktAnna Michanek
AdressHållstastugan
646 92 Gnesta
Telefon070-645 05 69
Mobil070-645 05 69
E-post annamichanek@outlook.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Hållstastugan
646 92 Gnesta
Län/kommun: Södermanlands län, Gnesta, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
Utbildningar
Handledarutbildning i psykosocialt arbete
Ersta-Sköndal-Bräcke högskola - grundkurs och fördjupning 45 hp (Längd: 2 år)
Fokuserad gruppterapi (FGT), 10 p
Karolinska Institutet (Längd: 1 år)
Ericastiftelsens utbildning i Barndiagnostik 40p
(Längd: 2 år)
Vidareutbildning i psykoterapi, Steg 2. Psykoterapiinstitutet
Leg psykoterapeut (Längd: 2 år)
Psykologlinjen 200p
Efter PTP - leg psykolog (Längd: 5 år)
Problemorienterande samtal (POS) 5p
Psykoterapiinstitutet (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Utredning oc rehabilteringsåtgårder. Gruppterapi vid utmattningssyndrom
 • Krishantering
  • Stöd- och krissamtal, individ eller grupp
 • Urval och rekrytering
  • Urvals- och rekryteringsarbete med hjälp avintervju och testning
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • handledning och konsultation
 • Utveckling av individen
  • arbetsrelaterade samtal och psykoterapi
 • Utveckling av organisationen
  • utbildning och handledning kring ffa professionalitet i yrkesrollen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • Utredning och behandlingsplanering
 • Autism el. autismliknande problem
  • Utredning och behandlingsplanering
 • Avvikande beteenden
  • Utredning och behandling - i synnerhet vid perversioner eller kriminalitet
 • Barnpsykologiska utredningar
  • God vana vid utredning och bedömning av varierad problematik i olika åldrar
 • Barnterapi
  • Viss erfarenhet
 • Flyktingproblematik
  • Viss erfarenhet
 • Handledning
  • Handledning i synnerhet för behandlingsperosnal för ungdomar som placerats utanför hemmet
 • Kris
  • Vana vid stöd- och krissamtal
 • Missbruk
  • Erfarenhet av utredning
 • Relationsstörningar
  • God vana vid bedömning, utredning och behandling
 • Stress
  • God vana utreda och behandla
 • Utvecklingsbedömningar
  • God vana
 • Ätstörningar
  • Viss erfarenhet
 • Övergrepp
  • God erfarenhet av bedömning och behandling
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
  • Viss erfarenhet
 • Stöd i föräldrarollen
  • Viss erfarenhet
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
  • God vana
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • God vana
 • Kristerapi
  • God vana
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • Viss erfarenhet
 • EMDR
  • God vana
 • Gruppterapi
  • Utbildning och erfarenhet i fokuserad gruppterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
  • Erfarenhet av behandling
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Stor erfarenhet, i synnerhet med ungdomar/unga vuxna
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Stor erfarenhet, i synnhet med ungdomar/unga vuxna
 • Psykoterapihandledning
  • Viss erfarenhet
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förhörsmetodik
  • Stor erfarenhet i intervju och smatlsmetodik vid utredningar, tex rättspsykiatriska, av brottsmisstänkta
 • Förövare
  • Vana vid utredning och behandling,
 • Handledning
  • Vid behandling av förövare
 • Kriminalvårdspykologi
  • Viss erfarenhet
 • Missbruk
  • Viss erfarenhet
 • Personlighetsstörningar
  • Stor vana vid bedömning och behandling
 • Psykologisk profilering
  • Vana vid bedömning av psykologiska förklaringar till brott, avvikande beteende
 • Sexuella övergrepp
  • Vama vid utredning och bedömning och behandling
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
  • Erfarenhet av behandling
 • Invandrare/Flykting
  • Erfarenhet av behandling
 • Missbruk
  • Erfarenhet av utredning och viss behandling
 • Personlighetsstörningar
  • Stor vana utredning och behandling
 • Psykiska störningar
  • Stor vana utredning och behandling
 • Psykosomatik
  • Vana vid utredning och behandling
 • Tortyroffer
  • Erfarenhet av utredning och behandling
 • Trauman
  • Erfarenhet av utredning och behandling
 • Ångestsyndrom
  • Erfarenhet av utredning och behandling