KontaktAnna Guldbrandsen-Steen
E-post anna.guldbrandsen-steen@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
KontaktAnna Guldbrandsen-Steen
AdressLybby
694 93 ÖSTANSJÖ
Telefon0582-70163
Mobil0705-181681
E-post anna.guldbrandsen-steen@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
 • German
KontaktAnna Guldbrandsen-Steen
AdressKungsportsavenyen 37
411 36
Telefon031-162931
Mobil0705-181681
E-post anna.guldbrandsen-steen@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Avenyen 37
411 36 Göteborg
Telefon: 031-162931
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Lybby
694 93 ÖSTANSJÖ
Telefon: 0582-70163
Län/kommun: Örebro län, Hallsberg
Lybby
694 93 ÖSTANSJÖ
Telefon: 0705-70163
Län/kommun: Örebro län
Språkkunskaper
 • English
 • German, Middle High (ca.1050-1500)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kristerapi
 • Musikterapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
KontaktAnna Guldbrandsen-Steen
AdressKungsportsavenyen 37
411 36 GÖTEBORG
Telefon031-162931
Mobil+46 705 181681
E-post anna.guldbrandsen-steen@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
 • German

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Graviditet och förlossning
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
 • Musikterapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Personlighetsstörningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom